Övrig ledighet

Läkarbesök eller besök till andra vårdinstanser – det finns ingen särskild rätt i lagstiftningen att på betald arbetstid besöka läkare eller annan vårdgivare men det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats som reglerar det. Fråga din arbetsgivare eller din lokala fackklubb om vad det är som gäller. Oavsett är det bra att begära ledigt i så god tid som möjligt och höra av dig till klubben eller oss på förbundet om din arbetsgivare säger nej så att vi kan se om det finns en lösning.

Permission

kort ledighet med lön kan i vissa fall beviljas för del av dag i enlighet med Journalistförbundets kollektivavtal. Det kan även vara möjligt att få permission för flera dagar i särskilda fall då en nära anhörig blir hastigt sjuk eller går bort. Hör gärna av dig till Journalistförbundets rådgivning om du har frågor. I vissa lokala avtal finns en möjlighet att få permission för olika händelser i livet som 50-årsdagen, flytt med flera. Fråga gärna din arbetsgivare eller den lokala klubben om vad det är som gäller på den aktuella arbetsplatsen.

Senast ändrad 1 mars 2024