Hot och hat mot journalister

26,5 procent av Sveriges journalister har hotats under de senaste 12 månaderna. Hela två tredjedelar har fått motta nedsättande kommentarer.

Detta visar Journalistförbundets senaste undersökning om hot mot journalister, gjord 2017 i samarbete med Göteborgs universitet.

Hot mot journalister är ett hot mot demokratin. Men det är också ett arbetsmiljöproblem i vardagen för många journalister som måste försvinna.

Kontakta Tove Carlén, jurist på Journalistförbundet om du har frågor om Journalistförbundets arbete för att stoppa hot och hat mot journalister. E-post: tc@sjf.se.

Senast ändrad 18 mars 2020