Bli förtroendevald

Att någon gång under sitt arbetsliv jobba fackligt är mycket lärorikt. Ta chansen att göra det du också!

Om du blir förtroendevald innebär det att du kan vara med och driva frilansarnas frågor, både utåt gentemot arbetsgivare, men också internt i Journalistförbundet. Du behöver inte ha någon tidigare styrelseerfarenhet, utan man lär sig allt eftersom. 

Styrelsen väljs vid årsmötet

I regel väljs en fackklubbs styrelsemedlemmar vid årsmötet, som brukar hållas under årets första kvartal. De som väljs ut att sitta med i styrelsen kallas för förtroendevalda. Arbetsfördelningen behöver inte bestämmas på årsmötet, medlemmarna kan överlåta åt styrelsen att fördela arbetsuppgifterna och posterna sinsemellan inom styrelsen. Ordförandeposten spikas dock oftast direkt på årsmötet. Styrelsen kan vid behov även adjungera in nya styrelsemedlemmar efter årsmötet. Om du är intresserad av att bli förtroendevald kan du tala om det för valberedningen som är den grupp som lägger fram förslag på ny styrelse inför årsmötet. Du kan läsa mer här om vad några av de olika uppdragen innebär. 

Vad vinner jag på att jobba fackligt?

  • Påverkan och förbättringar. Som förtroendevald och medlem i styrelsen får du föra fram de frågor som du och andra frilansar brinner för. Tillsammans kan ni bidra till förbättringar.
  • Förtroende. När du blir vald till styrelsen är det en bekräftelse på att andra frilansar har förtroende för dig, och för att du kommer att göra ditt bästa för att driva viktiga frågor.
  • Kunskap är makt. Många av de som jobbat frilansfackligt vittnar om hur mycket de lärt sig om sakfrågor som upphovsrätt, trygghetsfrågor och arbetsmarknaden i stort.
  • Nya kontakter. Att vara frilans kan vara ensamt ibland. Genom det fackliga arbetet knyter du många nya kontakter, både på din egen ort och över hela landet. 
  • Merit. Att jobba fackligt är i många fall en stor merit som du kan ha mycket nytta av. Har du inte suttit i någon styrelse tidigare är det här ett utmärkt sätt att starta. 
 
Tips! Finns det frågor du är intresserad av att arbeta med, även du inte har möjlighet att ta en ordinarie styrelsepost? Prata med styrelsen så kanske du bli adjungerad och enbart arbeta med en mindre fråga. 
 

Senast ändrad 30 mars 2020