Bli förtroendevald

Att jobba frilansfackligt är både lärorikt och ger dig chansen att vara med och förbättra frilansvillkoren. Ta kontakt med någon av våra klubbar för att höra vad de arbetar med för tillfället. Kanske är det dags för dig att kandidera till styrelsen vid nästa årsmöte?

I Journalistförbundet kan alla medlemmar vara med och påverka. Men vill du vara med och bestämma inriktning på det frilansfackliga arbetet på ett mer handfast sätt låter det som att ett styrelseuppdrag kan vara något för dig. 

Att jobba fackligt i en gemenskap med andra som också vill se förändringar och har ett brinnande engagemang är oftast ett roligt arbete, även om det finns många svåra frågor att ta sig an. Många av de som jobbat frilansfackligt vittnar också om hur mycket de har lärt sig i olika sakfrågor som upphovsrätt, trygghetsfrågor och arbetsmarknaden i stort.
Att få nya kontakter brukar också vara uppskattat för genom det fackliga arbetet knyter du många nya kontakter, både på din egen ort och över hela landet. 

Känns det tungt att börja med styrelsearbete kanske det finns vissa enskilda frågor som du vill driva och arbeta vidare med. Prata med din lokala sektionsstyrelse eller klubb så kanske du kan arbeta med en mindre fråga och rapportera till dem hur det går. 

Journalistförbundet har tre frilansklubbar som man kan engagera sig i:

Vad de olika klubbarna arbetar med skiljer sig åt, men fokus ligger på att förbättra frilansars villkor på olika sätt. Det kan handla om arvoden, social trygghet eller upphovsrätt. Som styrelseledamot finns det dessutom frihet att ägna dig åt de frågor du själv tycker är intressanta.  

Våra frilansklubbar och sektioner fungerar som en vanlig ideell förening: de har årsmöten, följer en budget och man samlas till styrelsemöten. Men det är inga problem om du inte varit med i en förening tidigare. Vi har samlat en hel del fakta på hemsidan (läs mer under Förtroendevald), men det går också att kontakta förbundskansliet. 

Som förtroendevald väljs man ofta ett år i taget och det är din klubb eller sektions valberedning du ska kontakta om du är intresserad av att engagera dig. Klubbarna har olika upplägg för hur arbetet arvoderas, men tanken är så klart att styrelsearbetet ska gå att kombinera med ditt frilansande.

Senast ändrad 11 mars 2024