Foto: Tor Johnsson

Debatt: Utred på nytt ersättningen för kulturskapare

Publicerad 20 maj 2022

Vi i Journalistförbundet uppmanar tillsammans med nio andra organisationer justitieminister Morgan Johansson och kulturminister Jeanette Gustafsdotter i en debattartikel att omgående tillsätta en helt ny utredning om hur kulturskapare ska ersättas och kunna ta tillvara sina rättigheter i den digitaliserade värld som är allas vår vardag. 

Uppmaningen kommer efter att Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsområdet presenterat sina slutsatser. Slutsatser som går emot förhoppningarna om att kulturskapare skulle ges möjlighet att få skälig ersättning när deras verk och prestationer används i on demand-situationer, till exempel streamingtjänster. 

"Utredaren lutar sig i stället mot fluffiga filosofiska och teoretiska resonemang om marknadens funktion med svag eller ingen förankring i kulturskaparnas situation.
Det är därför med stor besvikelse som vi läser att utredningen inte föreslår några verkningsfulla åtgärder för kulturskapare", skriver vi tillsammans med de andra organisationerna och lägger till: 

"Utredningen om ersättning för kulturskapare liknar snarare en partsinlaga från de stora tech-bolagen, än en statlig utredning".

Läs debattartikeln i Altinget

Senast ändrad 23 maj 2022