Kreativitetsstipendier – inspireras i Aten

Stipendiet består av att under två veckor fritt få disponera ett rum i Ariane Wahlgrens författarhus i Aten under tiden 3 juli–30 december 2019. Sista ansökningsdag var den 28 februari 2019.

Om du är anställd, ange arbetsgivare. Om du är frilans, ange uppdragsgivare samt gärna inom vilka ämnesområden du arbetar.
Uppge när och i vilka svenska tidningar/tidskrifter som dina senaste artiklar/bilder har varit publicerade. Har du haft bilder publicerade i böcker, uppge vilka. Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio inte ingår i ovanstående behörighetskrav. Har du medverkat i produktion av svenska tv-program, uppge vilka och i vilken kanal de har sänts.
Planerad utbildning plats/period. Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.
Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.
Obs! Gäller kreativitetsstipendier i Aten. Fyll i numret på den eller de tidsperioder som passar dig bäst. Se info om perioderna på sidan om stipendiet.
Obs! Gäller endast språkstipendier.