Ersättning

Publicerad 21 maj 2018

Blir du sjuk eller skadad så att din arbetsförmåga minskar har du rätt till sjukpenning. Den betalas ut av Försäkringskassan, som även kan att överpröva din läkares beslut om sjukskrivning.

Försäkringskassans bedömer din rätt till sjukpenning. Denna bedömning sker i tre steg och med olika krav på dig som sjukskriven, beroende på hur många dagars sjukpenning du har fått ut. 

  • Under de första 90 dagarna av en sjukskrivning har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete hos arbetsgivaren.
  • Efter 90 dagar kan du bara få sjukpenning om det inte finns något arbete hos din arbetsgivare som du kan utföra.
  • Efter 180 dagar kan du bara få sjukpenning om det inte finns något arbete på den reguljära arbetsmarknaden som du kan utföra.

Risk för uppsägning

Om det inte finns något arbete hos arbetsgivaren som du som sjukskriven kan utföra efter rehabilitering (och eventuell omplacering till andra arbetsuppgifter) så finns det en risk för uppsägning.

Observera!

För att få behålla din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkringskassan – och inte riskera att bli nollklassad – måste du återgå i arbete hos arbetsgivaren. Om du inte har någon anställning, måste du anmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen som du inte längre är berättigad till sjukpenning från Försäkringskassan.

Läs mer!

Du kan läsa mer om sjukpenning, arbetsskadeförsäkringen och hur du ansöker om ersättning på Försäkringskassans webbplats.

Senast ändrad 24 maj 2018