Ersättning

Publicerad 21 maj 2018

Blir du sjuk eller skadad så att din arbetsförmåga minskar har du rätt till sjukpenning. Den betalas ut av Försäkringskassan, som även kan att överpröva din läkares beslut om sjukskrivning.

Sjukpenning

Försäkringskassans bedömer din rätt till sjukpenning. Denna bedömning sker i tre steg och med olika krav på dig som sjukskriven, beroende på hur många dagars sjukpenning du har fått ut. 

 • Under de första 90 dagarna av en sjukskrivning har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete hos arbetsgivaren.
 • Efter 90 dagar kan du bara få sjukpenning om det inte finns något arbete hos din arbetsgivare som du kan utföra.
 • Efter 180 dagar kan du bara få sjukpenning om det inte finns något arbete på den reguljära arbetsmarknaden som du kan utföra.

Ersättning vid arbetsskada

Om du har fått en arbetsskada kan du ansöka om ersättning genom den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen (Försäkringskassan). Om du jobbar på ett företag som har kollektivavtal kan du även ansöka om kollektivavtalad ersättning: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Det är AFA Försäkring som administrerar TFA-ärenden.

Försäkringskassan prövar ersättning vid:

 • Kostnader för sjukvård utomlands, tandskador och särskilda hjälpmedel
 • Arbetsskadesjukpenning (karensdagar)
 • Livränta vid varaktig inkomstförlust
 • Dödsfall

AFA Försäkring prövar ersättning vid:

 • Arbetsolycksfall
 • Färdolycksfall
 • Godkänd arbetssjukdom enligt den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen
 • Arbetssjukdom enligt ILO-konventionen
 • Dödsfall
 • Smitta

Risk för uppsägning

Om det inte finns något arbete hos arbetsgivaren som du som sjukskriven kan utföra efter rehabilitering (och eventuell omplacering till andra arbetsuppgifter) så finns det en risk för uppsägning.

Observera!

För att få behålla din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkringskassan – och inte riskera att bli nollklassad – måste du återgå i arbete hos arbetsgivaren. Om du inte har någon anställning, måste du anmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen som du inte längre är berättigad till sjukpenning från Försäkringskassan.

Läs mer!

Du kan läsa mer om sjukpenning, arbetsskadeförsäkringen och hur du ansöker om ersättning på Försäkringskassans webbplats.

Senast ändrad 26 juli 2018