Förbundsstyrelsen

OBS! Ny förbundsstyrelse valdes på kongressen som hölls i oktober 2021. Denna sida kommer att uppdateras snart. Läs om den nya, nuvarande förbundsstyrelsen här.

Journalistförbundets förbundsstyrelse väljs på kongressen för en period på som mest tre och ett halvt år och är förbundets verkställande och beslutande organ mellan kongresserna. Styrelsen valdes av kongressen i april 2018.

Med anledning av Jonas Nordlings avgång som ordförande i december 2018 blev vice ordförande Ulrika Hyllert ordförande och Tomas Backlund vald till vice ordförande av förbundsstyrelsen med tillträde 1 februari 2019.

E-post: forbundsstyrelsen@sjf.se
 

Journalistförbundets styrelse
Foto: Tor Johnsson

Ordförande
 

Ulrika Hyllert
Foto: Tor Johnsson

Ulrika Hyllert

Telefon: 08-613 75 56
Mobil: 070-784 31 14  
E-post: ulrika.hyllert@sjf.se
 

Vice ordförande
 

Tomas Backlund
Foto: Tor Johnsson

Tomas Backlund, Östersunds-Posten, Östersund
Telefon: 08-613 75 62
Mobil: 072-644 33 31
E-post: tomas.backlund@sjf.se

 

Katarina Bjärvall
Foto: Tor Johnsson

Katarina Bjärvall, frilans, Stockholm
E-post: katarina.bjarvall@sjf.se

Anna Roos
Foto: Tor Johnsson

Anna Roos, Schibsted Media, Stockholm
E-post: anna.roos@sjf.se

Anders Forsström
Foto: Tor Johnsson

Anders Forsström, Dagens Nyheter, Stockholm
E-post: anders.forsstrom@sjf.se

Elisabeth Hedman
Foto: Tor Johnsson

Elisabeth Hedman, Norrbottens Media, Luleå
E-post: elisabeth.hedman@sjf.se

Ann Johansson
Foto: Tor Johnsson

Ann Johansson, TV4 Media, Stockholm
E-post: ann.johansson@sjf.se

Jens Krey
Foto: Tor Johnsson

Jens Krey, Dagens Medicin, Stockholm
E-post: jens.krey@sjf.se

Gert Lundstedt
Foto: Tor Johnsson

Gert Lundstedt, frilans, Stockholm
E-post: gert.lundstedt@sjf.se

Gabriella Mohoff
Foto: Tor Johnsson

Gabriella Mohoff, Göteborgs-Posten, Göteborg
E-post: gabriella.mohoff@sjf.se

Hanna Nyberg
Foto: Tor Johnsson

Hanna Nyberg, SVT, Göteborg
E-post: hanna.nyberg@sjf.se

Victoria da Silva, personalledamot, Journalistförbundet

Senast ändrad 8 oktober 2021