Förbundsstyrelsen

Journalistförbundets förbundsstyrelse väljs på kongressen för en period på som mest tre och ett halvt år och är förbundets verkställande och beslutande organ mellan kongresserna. Styrelsen valdes av kongressen i april 2018.

Med anledning av Jonas Nordlings avgång som ordförande i december 2018 blev vice ordförande Ulrika Hyllert ordförande och Tomas Backlund vald till vice ordförande av förbundsstyrelsen med tillträde 1 februari 2019.

E-post: forbundsstyrelsen@sjf.se
 

Journalistförbundets styrelse
Foto: Tor Johnsson

Ordförande
 

Ulrika Hyllert
Foto: Tor Johnsson

Ulrika Hyllert

Telefon: 08-613 75 56
Mobil: 070-784 31 14  
E-post: ulrika.hyllert@sjf.se
 

Vice ordförande
 

Tomas Backlund
Foto: Tor Johnsson

Tomas Backlund, Östersunds-Posten, Östersund
Telefon: 08-613 75 62
Mobil: 072-644 33 31
E-post: tomas.backlund@sjf.se

 

Katarina Bjärvall
Foto: Tor Johnsson

Katarina Bjärvall, frilans, Stockholm
E-post: katarina.bjarvall@sjf.se

Anna Roos
Foto: Tor Johnsson

Anna Roos, Schibsted Media, Stockholm
E-post: anna.roos@sjf.se

Anders Forsström
Foto: Tor Johnsson

Anders Forsström, Dagens Nyheter, Stockholm
E-post: anders.forsstrom@sjf.se

Elisabeth Hedman
Foto: Tor Johnsson

Elisabeth Hedman, Norrbottens Media, Luleå
E-post: elisabeth.hedman@sjf.se

Ann Johansson
Foto: Tor Johnsson

Ann Johansson, TV4 Media, Stockholm
E-post: ann.johansson@sjf.se

Jens Krey
Foto: Tor Johnsson

Jens Krey, Dagens Medicin, Stockholm
E-post: jens.krey@sjf.se

Gert Lundstedt
Foto: Tor Johnsson

Gert Lundstedt, frilans, Stockholm
E-post: gert.lundstedt@sjf.se

Gabriella Mohoff
Foto: Tor Johnsson

Gabriella Mohoff, Göteborgs-Posten, Göteborg
E-post: gabriella.mohoff@sjf.se

Hanna Nyberg
Foto: Tor Johnsson

Hanna Nyberg, SVT, Göteborg
E-post: hanna.nyberg@sjf.se

Victoria da Silva, personalledamot, Journalistförbundet

Senast ändrad 12 april 2021