Foto: Jonas Eng

Journalistförbundet säger ja till Huvudavtalet

Publicerad 17 juni 2022

Journalistförbundets styrelse beslutade enhälligt i dag, 17 juni, att förklara sig redo att anta Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. Detta efter att resultatet i medlemsomröstningen visat på ett tydligt stöd för den linjen. 

19,3 procent av de yrkesaktiva medlemmarna deltog med sin röst i omröstningen, som avslutades 16 juni 2022. Av dessa röstade 72 procent för att anta Huvudavtalet. 

– Förbundsstyrelsen har sedan tidigare tagit ställning för Trygghetsöverenskommelsen och Huvudavtalet. Men vägen till det beslutet var inte enkel och vårt ställningstagande blev ifrågasatt och debatterat på förbundets kongress. Därför känns det bra att beslutet att anta Huvudavtalet nu har föregåtts av en ordentlig demokratisk förankring och möjlighet till diskussion, säger Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet.

Förtroendevalda ska utbildas

Huvudavtalet träder i kraft 1 oktober 2022 och ersätter det tidigare omställningsavtal som gällt för Journalistförbundets medlemmar. Bland annat innebär avtalet nya möjligheter att studera med förstärkt stöd. Avtalet innebär också nya regler för vad som gäller vid uppsägning vid arbetsbrist och vid personliga skäl. Avtalet kompletterar de lagändringar som riksdagen beslutade om tidigare i juni.

– En stor fördel med det nya avtalet är att visstidsanställda nu får förbättrade möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom vidareutbildning och omställningsstöd. Att förbättra de visstidsanställdas villkor är en fortsatt prioriterad fråga för Journalistförbundet, säger Johan Lif, förhandlingschef.

Journalistförbundet kommer nu att erbjuda utbildningar för klubbar och förtroendevalda om avtalet och det nya regelverket. Vid de utbildningarna får man lära sig mer om både studiestöd och omställningsstöd, samt om uppsägning vid arbetsbrist och personliga skäl.

Så röstade medlemmarna

Totalt ingick 10080 yrkesverksamma medlemmar i omröstningen, som genomfördes av Kantar Sifo. I undersökningen ingick bland annat fast anställda, frilansar, visstidsanställda och arbetssökande. Medlemmar som är registrerade som studenter, seniorer, passiva eller dubbelorganiserade ingick inte. 

Totalt svarade 1 946 medlemmar på frågan om Huvudavtalet i omröstningen, fördelat enligt följande svar:

  • 72 procent röstade ja

  • 28 procent röstade nej  

Resultatet i medlemsomröstningen var rådgivande inför förbundsstyrelsens beslut. 

– Det är glädjande att så många valde att delta i omröstningen, även om jag naturligtvis önskat att det var ännu fler. Resultatet visar att det finns plats för olika åsikter i förbundet och att det här är en fråga som engagerar, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

 

För frågor, kontakta:

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet
ulrika.hyllert@sjf.se 
08-613 75 56

Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet
Johan.lif@sjf.se 
08-613 75 28

Senast ändrad 17 juni 2022