Manifestation för höjda frilansarvoden på SvD

Publicerad 6 december 2023

Ett 50-tal frilansskribenter på Svenska Dagbladet har under en längre tid legat i förhandling med SvD:s ledning om sina arvoden. Förhandlingarna, som pågår med stöd från Journalistförbundet och Författarförbundet, har nu strandat. En manifestation kommer därför genomföras på fredag 8 december utanför SvD i Stockholm.

Sedan våren 2023 ligger 51 av Svenska Dagbladets frilansskribenter inom litteratur-, film-,teater-, dans-, musik- och konstkritik i förhandling med ledningen om höjda minimiarvoden.

Ingen väsentlig höjning på 20 år

Utöver en symbolisk justering under våren, har SvD:s frilansare i förhandlingarna lyft att de inte fått någon väsentlig höjning på över tjugo år och att de därmed tjänar sämre än frilansare gjorde i början av 2000-talet. Anställda på SvD har i jämförelse haft löneökningar på över 25 % de senaste tio åren.

Därtill saknas det på SvD en överenskommelse om årliga uppräkningar för frilansarna, varför arvodena i praktiken sjunkit år efter år. Enligt Journalistförbundets frilanskalkylator, där vi kan omräkna frilansarvoden till en lön som anställd, motsvarar arvodet till en heltidsarbetande kritiker för SvD idag 11 000 kr i månaden före skatt.

Kulturmaterialet lockar prenumeranter

I Kristina Lindhs intervju med SvD:s nya chefredaktör Lisa Irenius, publicerad i SvD den 2 december 2023, lyfts kulturmaterialet särskilt fram i texten som viktigt för tidningen:

”Länge såg man i branschen på kulturjournalistik som den ekonomiskt tärande grenen. I dag är tongångarna för SvD:s del annorlunda. Det är inte minst kulturmaterialet som har lockat prenumeranter de senaste åren.”

Trots det, arvoderar Svenska Dagbladet sina kulturskribenter lägst bland samtliga större dagstidningar. Hos Schibsted-ägda Aftonbladet är arvodet för jämförbara artiklar närapå dubbelt så högt. Samtidigt har kritikernas arbetsbörda ökat då SvD har avvecklat litteraturredaktörens tjänst som numera förväntas bedrivas på halvtid av en frilansare utan tillgång till tidningens lokaler.

Manifestation för bättre frilansavillkor

För att uppmärksamma frilansskribenternas situation planeras en manifestation. Schibsted går med vinst, och det går bra för SvD kultur, vilket ledningen varit noga med att framhålla. Då är det särskilt iögonfallande att kritikerna som står för huvudparten av innehållet i SvD kultur inte ges rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete.

Manifestationen kommer äga rum klockan 11.00-12.00 på fredag 8 december utanför Svenska Dagbladets huvudentré i Stockholm. Ledningen för SvD är särskilt inbjudna att delta för att svara på frågor och berätta om tidningens frilansarvoden.

I manifestationen deltar bland annat Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert och Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.

Kontakt:

Victoria da Silva, ombudsman Journalistförbundet
victoria.dasilva@sjf.se
08-613 75 27

Kontakt med de aktiva frilansarna i förhandlingen med SvD:
frilansgruppenSvD@protonmail.com

Senast ändrad 21 december 2023