Stödmanifestation för fängslade journalister i Iran

Publicerad 12 december 2022

Protesterna i Iran har mötts med gripanden, våld, övergrepp – och hundratals människor har dödats. Journalister som bevakat händelserna har fängslats, endast på grund av att de gjort sina jobb. 16 december kl 12 hålls en stödmanifestation för våra kollegor. Flera av dem riskerar nu dödsstraff.

(Scroll down for text in English.)

16 december 2022 är det tre månader sedan 22-åriga Mahsa Jina Amini dog efter att ha blivit gripen av moralpolisen i Iran. Det ledde till den största protestvågen som skakat Iran på flera år. Tusentals har gripits och flera hundra dödats.

Övergrepp på yttrandefriheten

Det har också lett till att journalister, som bevakat demonstrationerna, gripits. Just nu sitter minst 47 journalister och många författare fängslade i Iran. Flera riskerar dödsstraff. Internet och meddelandeappar är i stort sett helt blockerade och strikt censur råder. Att hindra journalister från att göra sitt jobb är ett övergrepp på press- och yttrandefriheten och allas rätt till information.

– Våra kollegor i Iran har bara gjort precis det journalister runt om i världen jobbar med att göra: bevaka och rapportera om aktuella händelser. För det har nu 47 journalister mist sin frihet. Flera av dem riskerar till och med dödstraff, säger Ulrika Hyllert.

– Iran var redan tidigare ett av världens absolut värsta länder för journalister, författare och poeter. Särskilt för kvinnor, och de senaste tre månaderna har landet förvandlats till ett yttrandefrihetens helvete. Låt oss inte glömma dem som riskerar allt för det fria ordet i Iran, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser, Sverige.   

Måste uppmärksammas och motverkas                                                                               

För att visa de fängslade journalisterna vårt stöd organiserar vi en solidaritetsmanifestation fredag 16 december kl 12.00 på Norrmalmstorg i Stockholm.

Manifestationen sker i samarbete med Amnesty, Journalistförbundet, Publicistklubben, Tidningsutgivarna, Svenska PEN och Författarförbundet.

– Det är fruktansvärda fakta att ta in, det känns overkligt, men det händer just nu och vi i omvärlden måste reagera och göra allt vi kan för att uppmärksamma och motverka det. Jag hoppas många, trots hektiska veckor före jul, tar sig tid att komma på fredagens manifestation eller visa sin solidaritet på andra sätt, säger Ulrika Hyllert.

Talare:

Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser, Sverige

Parvin Ardalan, journalist och författare

Fakhri Barzandeh, författare

Kurdo Baksi, författare och samhällsdebattör

Namdar Nasser, författare Författarförbundet

Robert Aschberg, ordförande Publicistklubben

Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN

Saied Tagavi, projektledare Facklig plattform Iran

Parisa Liljestrand, kulturminister (m)

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson (c)

Jakob Risberg, utrikespolitisk talesperson (mp)

 

Demonstration in support of imprisoned journalists in Iran

December 16th marks three months since 22-year-old Mahsa Jina Amini died after being arrested by the moral police in Iran. It led to the biggest wave of protests to shake Iran in years. Thousands have been arrested and several hundred killed. It has also led to the arrest of journalists who covered the demonstrations. Right now at least 47 journalists and many writers are imprisoned in Iran. Several risk the death penalty. The internet and messaging apps are pretty much completely blocked and strict censorship prevails. Preventing journalists from doing their job is an assault on freedom of the press and freedom of expression and everyone's right to information.

– Iran was already one of the world's absolute worst countries for journalists, writers and poets. Especially for women, and the last three months the country has turned into a free speech hell. Let's not forget those who risk everything for free speech in Iran, says Erik Halkjaer, chairman of Reporters Without Borders, Sweden. 

Demonstration in Stockholm December 16

To show the imprisoned journalists our support, we are organizing a solidarity demonstration on December 16 at 12:00 on Norrmalmstorg.

The manifestation takes place in collaboration with the Amnesty, Association of Journalists, the Publicists' Club, The newspaper publishers, Swedish PEN and the Writers' Association.

– These are terrible facts to take in, it feels unreal, but it is happening right now and we in the outside world must react and do everything we can to draw attention to and counteract it. I hope many people, despite the busy weeks before Christmas, take the time to come to Friday's demonstration or show their solidarity in other ways, says Ulrika Hyllert, president of The Swedish Union of Journalists.

Speakers:

Erik Halkjaer, president of Reporters Without Borders, Sweden

Parvin Ardalan, journalist and author

Fakhri Barzandeh, author

Kurdo Baksi, author and debater 

Namdar Nasser, author, the Writers' Union 

Robert Aschberg, president of the Publicists Club 

Jesper Bengtsson, president of Swedish PEN 

Saied Tagavi, project manager Trade union platform Iran 

Parisa Liljestrand, Minister of Culture (m) 

Kerstin Lundgren, foreign policy spokesperson (c) 

Jacob Risberg, foreign policy spokesperson (mp)

Senast ändrad 15 december 2022