Podd: Digitalt källskydd vid distansarbete

Publicerad 28 juni 2021

Distansarbete innebär nya utmaningar för källskyddet och det är viktigare än någonsin att se över det digitala källskyddet och hur vi kommunicerar känsliga uppgifter. Hör Anders Thoresson, expert på digitalt källskydd, och Tove Carlén, jurist på Journalistförbundet, diskutera vad du som journalist bör tänka på i detta avsnitt från förbundets yttrandefrihetsgrupp. 

Du kan lyssna på avsnittet på AcastItunes och Libsyn.  

Känsliga samtal om källor var innan pandemin något som hölls i slutna rum på redaktionen. Den nya digitala vardagen innebär att den typen av samtal flyttat ut från mötesrummen till nätet. 

– Den stora förändringen här när det gäller digitalt källskydd handlar inte om kontakten med källan för den behöver alltid ske på ett säkert sätt oavsett om jag som journalist befinner mig på redaktionen eller hemma. Den största skillnaden ligger i den redaktionsinterna kommunikationen kring källorna. Det gör att vi också behöver fundera på vilka verktyg vi använder när vi kommunicerar inom redaktionen, säger Anders Thoresson.

Anders Thoresson är journalist och expert på digitalt källskydd. Han analyserade resultatet av den enkät om digitalt källskydd som Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp genomförde 2019. Enkäten visade bland annat att kännedomen om digitalt källskydd och de tekniker som finns för att skydda källor digitalt är låg på redaktionerna.

Tove Carlén är jurist på Journalistförbundet och hjälper medlemmar som har frågor och funderingar om källskydd. Journalister är generellt väldigt måna om att skydda sina källor och tar det ansvaret på största allvar. När det gäller att kommunicera digitalt med källor finns det dock en osäkerhet.

Senast ändrad 16 september 2021