Foto: Petteri Flanagan Karttunen

"Vi är mycket bekymrade över Sajid Hussains försvinnande"

Publicerad 2 april 2020

Sajid Hussain, en pakistansk journalist som beviljades politisk asyl i Sverige 2017, är rapporterad saknad. Det har nu gått en månad sedan försvinnandet och Journalistförbundet uppmanar polisen att utreda ärendet ordentligt. Uppmaningen görs i ett gemensamt uttalande från Journalistförbundet, den internationella journalistfederationen, IFJ, och det pakistanska journalistförbundet, PFUJ.

– Vi är mycket bekymrade över Sajid Hussains försvinnande och våra tankar går till hans familj. Vi uppmanar polisen att utreda saken noggrant och hålla familjen informerad, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Hela uttalandet finns att läsa här:

Pakistan: Exiled Pakistani journalist missing (ifj.org)

Senast ändrad 2 april 2020