Kompetensutvecklingsplan

Du och din arbetsgivare har ett delat ansvar för att se till att du utvecklas på jobbet. Tillsammans ska ni lägga upp en plan för din kompetensutveckling.

Rätt till
kompetensutveckling

Du har enligt kollektivavtal rätt till kontinuerlig kompetensutveckling. Om du inte har haft någon kompetensutveckling under en längre tid kan din fackklubb begära en särskild överläggning med arbetsgivaren.

En viktig del av ditt
utvecklingssamtal

Din utveckling, fortbildning och kompetensutveckling ska planeras och följas upp i samtal med din arbetsgivare, vid minst ett tillfälle om året. Utvecklingssamtalen ska resultera i att du och arbetsgivaren kommer överens om en utvecklingsplan för dig. Tips inför utvecklingssamtalet kan du läsa här.

Hur ser en kompetens-
utvecklingsplan ut?

Utformningen av utvecklingsplanen kan skilja sig mellan olika företag. Huvudsaken är att den innehåller just en plan för din kompetensutveckling, och att den planen följs och följs upp. Både företagets och dina kort- och långsiktiga behov av rätt kompetens ska tillgodoses.

FOJO och Nordiskt
Journalistcenter

Om du vill delta i en utbildning hos FOJO eller Nordiskt Journalistcenter ska du tala om det för din arbetsgivare, helst redan i samband med att du ansöker. Om du antas till en sådan kurs har du rätt till ledighet och lön under kurstiden. Detta gäller för alla kollektivavtalsområden utom Bemanning. Om du jobbar på ett bemanningsföretag eller ett företag utan kollektivavtal med Journalistförbundet kan du givetvis ansöka om betald ledighet för att delta i kurser, men det är upp till arbetsgivaren om ansökan beviljas.

Du har rätt att studera

Alla har rätt till ledighet för utbildning enligt Studieledighetslagen, men arbetsgivaren behöver inte betala någon lön under utbildningstiden. Enda kravet för att få ledigt är att du ska ha varit anställd i mer än ett halvår eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.

Om kursen är en vecka lång eller kortare ska du ansöka minst två veckor i förväg – vill arbetsgivaren neka dig att gå utbildningen så måste den lokala fackklubben godkänna det. Finns det ingen lokal klubb kan arbetsgivaren skjuta på din ledighet i upp till ett år från det att du ansökte om den.

Är kursen längre än en vecka kan arbetsgivaren skjuta upp din ledighet i som längst två år, men finns det en lokal klubb så måste den godkänna att ledigheten skjuts upp mer än sex månader.

Eftersom arbetsgivaren kan skjuta på din ledighet bör du ansöka skriftligt om tjänstledighet direkt när du bestämt dig för att du vill studera. Skriv att du vill vara tjänstledig under förutsättning att du blir antagen till utbildningen och under vilken tidsperiod studierna i så fall kommer att pågå.

Tips! Lägg upp
en egen strategi

Läs mer om hur du kan tänka kring din utveckling på jobbet på vår tipssida för anställda.
 

Senast ändrad 11 mars 2020