NJC: Roadtrip i Barentsregionen

Du kan söka stipendium för deltagande i Nordisk Journalistcenters kurs i Barentsregionen. Kursen hålls 5-12 september 2021.

Om du är anställd, ange arbetsgivare. Om du är frilans, ange uppdragsgivare samt gärna inom vilka ämnesområden du arbetar.
Ange minst tre av dina senaste publiceringar i svenska tidningar/tidskrifter. Har du haft bilder publicerade i böcker, uppge vilka och när.
Planerad utbildning plats/period. Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium eller FOJO-kurs.
Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.