Mediebranschen har enats om ett nytt medieetiskt system

Publicerad 3 april 2018

Mediebranschen, där i Journalistförbundet, har enats om att inrätta ett nytt medieetiskt system. Det nya systemet med en allmänhetens medieombudsman (MO) och en medieetisk nämnd (MEN) ska värna den personliga integriteten, omfatta publiceringar på alla plattformar och även göra det enklare för allmänheten.

Läs debattartikel i Journalisten:

Mediebranschen har enats om ett nytt medieetiskt system (journalisten.se)

Senast ändrad 5 mars 2020