Starta företag

Här kommer en guide i tio steg om hur du startar eget företag och även lite kort om sociala avgifter.

1. Bestäm vilken företagsform som passar din verksamhet

Många frilansar har enskild firma, eftersom det är den enklaste företagsformen, både att starta och att driva. En del väljer att först starta enskild firma för att efter några år övergå till aktiebolag (AB) när man börjar få ett större överskott. Andra startar direkt handelsbolag (HB) eller aktiebolag (AB). Om du vill starta HB eller AB måste du först bilda bolaget, enligt bestämda regler, och sedan registrera bolaget hos Bolagsverket. Startar du exempelvis aktiebolag måste du också ha 25 000 kronor i aktiekapital.

2. Välj företagsnamn

• Om du startar enskild firma: Du måste inte ha ett särskilt namn på din firma eller registrera den hos Bolagsverket, men du kan göra det, om du vill skydda ditt företagsnamn i länet där du är verksam. Många som har enskild firma väljer att bara använda sitt för- och efternamn och det räcker oftast bra.

• Om du väljer HB eller AB: När du bildar handelsbolag eller aktiebolag måste du ha ett namn på ditt företag och registrera bolaget hos Bolagsverket. I samband med bolagsregistreringen får du också bolagets organisationsnummer. Det måste du ha när du ansöker om att bolaget ska bli godkänt för F-skatt och momsregistreras hos Skatteverket.

3. Ansök om F-skatt och momsregistrering

www.verksamt.se finns all information om hur du startar och driver företag. Det är också på den sidan som du ansöker om F-skatt och momsregistrering.

Här är några saker att tänka på:

• Startdatum: Om du redan har köpt in saker till firman blir startdatum det första av dessa datum, om du har enskild firma. Om du inte har haft någon verksamhet i firman än väljer du det datum som du planerar att starta. För HB eller AB måste du dock först registrera firman hos Bolagsverket.

• Räkenskapsårets längd: Om du startar under perioden 1 januari-30 juni kallas ditt första räkenskapsår för förkortat och slutar den 31 december samma år. Om du startar den 1 juli-31 december kan du välja mellan att ha första räkenskapsåret förkortat, som slutar den 31 december samma år, eller förlängt, som slutar den 31 december nästa år. Det är bara när du startar som du kan ha förkortat eller förlängt räkenskapsår. Annars är räkenskapsåret alltid ett kalenderår för enskild firma och handelsbolag, men ofta även för aktiebolag.

• SNI-kod: Ange koden 90030. I den ingår bland annat frilansjournalistik.

• Omsättning: Hur mycket kommer du totalt att fakturera för under första räkenskapsåret? Gör en uppskattning. Beloppet ska vara utan moms.

• F-skatt eller FA-skatt: Om du bara ska arbeta i din egen firma och inte kombinera med anställningar, exempelvis som sommarvikarie, väljer du F-skatt. Om du redan nu vet att du också kommer att vara anställd i perioder ansöker du om FA-skatt (F-skatt med villkor). Många frilansar väljer att ha FA-skatt för att kunna göra inhopp som anställd ibland. Du kan alltid ändra detta senare. Har du HB eller AB är det firman som har F-skatt och du har Särskild A-skattsedel, om du har HB (och betalar in preliminära skatten varje månad) och vanlig A-skattsedel om du har AB, eftersom du är anställd av ditt bolag, som betalar in arbetsgivaravgifter på lönen varje månad.

• Beskriv verksamheten: Använd ord som fristående och oberoende, för att visa att din verksamhet är självständig. Det är ett krav för att du ska bli godkänd för F-skatt.

• Redovisningsperiod för moms: Det enklaste är helårsmoms, att du redovisar momsen för ett helt beskattningsår, vid ett och samma tillfälle. Då redovisar du momsen i en särskild momsdeklaration efter att du lämnat den vanliga självdeklarationen, alltså antingen i maj nästa år om du har enskild firma, eller i maj året därpå, beroende på om ditt första räkenskapsår är förkortat eller förlängt. Om du har handel med EU-länder, det vill säga kunder i andra EU-länder och/eller har gjort momsfria inköp från EU, måste du dock lämna momsdeklarationen redan den 26 februari året efter att det första räkenskapsåret är avslutat. Den 26 februari gäller även för handelsbolag som har helårsmoms. Aktiebolag med helårsmoms redovisar momsen den 12 juli.

• Välj metod för redovisning (av moms): Bokslutsmetoden, även kallad kontantmetoden är den enklaste metoden. Det innebär att du bokför löpande, alltså bara på det datum när det kommer in pengar till firman eller när det går ut pengar från firman. Faktureringsmetoden innebär att du bokför både när fakturan kommer in, samt när den betalas. Samma gäller för fakturor som du själv skickar ut.

• Du kan få uppskov med att betala F-skatten under de tre första månaderna: Om du kryssar i den här rutan betalar du inte lägre F-skatt, men du fördelar den preliminära skatten på nio månadsinbetalningar i stället för tolv.

4. Välj antal karensdagar

Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du själv välja antalet karensdagar vid sjukskrivning, alltså hur många dagar det dröjer innan Försäkringskassan betalar ut sjukpenningen. Har du aktiebolag har du alltid en karensdag och betalar sjuklön till dig själv de 14 första dagarna av sjukskrivningen. Du som har enskild firma och handelsbolag kan välja mellan 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens. Ju fler karensdagar du väljer, desto lägre blir egenavgifterna. Redan vid ett fåtal sjukskrivningstillfällen per år täcker den utbetalda sjukpenningen upp de högre egenavgifterna om du väljer en karensdag i stället för sju. För 2020 är egenavgifterna för en karensdag 29,25 % och för sju dagar är den 28,97 %, så skillnaden är väldigt liten. Vid de längsta karenstiderna kompenserar de lägre egenavgifterna långt ifrån den sjukpenning du går miste om ifall du har otur och blir sjuk flera månader i sträck. Om du inte själv väljer antal karensdagar får du automatiskt grundkarensen, som är sju karensdagar. Har du fyllt 55 år när du börjar frilansa får du inte byta till en kortare karenstid, då är sju dagar den kortaste karenstiden som du kan få.

5. Öppna bankkonto för firman

Du måste kunna skilja på vad som är dina egna pengar och firmans pengar, oavsett vilken företagsform du har. Därför behöver du ett separat bankkonto för frilansverksamheten, och möjlighet att betala firmans räkningar därifrån. Det är dock inte ett krav, men det gör din bokföring betydligt enklare. Men du behöver alltså inte starta ett företagskonto med en gång, men en del banker har regler för det. Det kan också vara praktiskt att ha ett bankkort kopplat till företaget om du gör inköp. Även ett bankgironummer eller postgironummer kan vara praktiskt. Det går förstår också att göra senare när du kommit igång ordentligt.

6. Gör en öppningsbalansräkning

Öppningsbalansräkningen visar näringsverksamhetens tillgångar, skulder och eget kapital det datum du startar din enskilda firma, verksamheten kallas så även om du inte har registrerat företag hos Bolagsverket. Du gör öppningsbalansräkningen på Skatteverkets hemsida. Läser mer om det på:

7. Fundera över om du ska göra bokföringen själv eller lämna bort den

Fördelarna med att sköta bokföringen själv är att du har full kontroll på alla siffror och du behöver inte betala arvode till en redovisningskonsult. Dock är det viktigt att du har full koll på allt som gäller bokföring så att det blir rätt. Ett bra tips är att grundläggande sätta dig in i bokföring och göra den löpande bokföringen själv och sedan lämna in allt för bokslut och deklaration till en redovisningskonsult. Då har du själv bra insikt, men kan känna trygghet i att det blir kontrollerat av någon som kan. Lämnar du bort all bokföring till en redovisningskonsult är det viktigt att veta att det alltid är du som är ansvarig inför Skatteverket att firmans bokföring, deklaration och momsdeklaration sköts på ett korrekt sätt och lämnas in i tid.

8. Skapa rutiner för bokföring och fakturering

Avsätt tid varje månad då du betalar firmans räkningar och gör månadens bokföring, om du gör den själv, eller gör i ordning månadens bokföringsunderlag om du lämnar bort den. Kontrollera om du har obetalda fakturor, som du ska påminna kunderna om.

Du måste skicka fakturor för att få betalt från uppdragsgivarna. En rekommendation är att inte vänta med att fakturera. Gör det direkt när du lämnar ditt jobb, så att inget glöms bort. Oavsett hur du upprättar fakturorna måste du följa mervärdesskattelagens och bokföringslagens regler.

 

9. Försäkra firman – och dig själv

Som frilans tar du ansvar för allt som rör din verksamhet, det där som anställda aldrig behöver tänka på, från inköp av dator till att betala in din egen tjänstepension, och att hålla koll på reglerna om SGI, sjukpenninggrundande inkomst, inför eventuell sjukskrivning eller föräldraledighet. Journalistförbundet har förhandlat fram ett antal försäkringar som är förmånliga för dig, både när det gäller firman och dig själv. Läs mer:

 

10. Marknadsföring

Det kan vara bra att ha en egen hemsida som du kontinuerligt uppdaterar. Då har du något att referera till och kan visa upp för potentiella uppdragsgivare. Det är ger också ett seriöst intryck att ha en mejladress kopplad till en domän, än en vanlig gratismejl. Du kan givetvis använda dig av sociala medier för att nå ut och visa att du finns. Många journalister använder exempelvis Twitter, men det krävs att du är aktiv för att det ska fungera. Visitkort används inte längre i samma utsträckning, men är så klart också ett alternativ. Ytterligare en sak att tänka på är att skapa nätverk, både med andra journalister och potentiella uppdragsgivare.

 

Viktigt att veta om sociala avgifter

Sociala avgifter är samlingsbegreppet för de avgifter som den som bedriver näringsverksamhet ska betala på inkomsterna:

  • Frilans som har enskild firma eller är delägare i handelsbolag betalar sociala avgifter i form av egenavgifter på inkomsten från näringsverksamheten. Storleken på egenavgifterna styrs också av din ålder och hur många karensdagar du har för sjukpenningen.

  • Frilans som bedriver sin frilansverksamhet i aktiebolag betraktas som anställd i det egna bolaget och bolaget betalar arbetsgivaravgifter på lönen i stället för egenavgifter. Arbetsgivaravgiften är cirka 2 % högre än egenavgiften som man betalar i enskild firma.

Se sedan för Aktuella belopp för information om olika procentsatser

Seniorer som frilansar:

Personer födda 1937 eller tidigare betalar inga egenavgifter. Personer födda 1938-1954 betalar 10,21 procent i egenavgifter.

Senast ändrad 30 mars 2020