Foto: Tor Johnsson

Förnyad kritik mot grundlagsändringen – 14-dagarsregeln slår fel

Publicerad 31 januari 2019

Journalistförbundet värnar om det pressetiska systemet. Vi är en av huvudmännen bakom Allmänhetens pressombudsman, PO, och Pressens opinionsnämnd, PON. Det var därför med stor förfäran som vi tog del av justitiekansler Mari Heidenborgs uttalanden om grunderna till varför hon valt att inleda förundersökning mot 16 ansvariga utgivare. Mari Heidenborg hävdade inledningsvis att hennes beslut berodde på att artiklarna låg kvar på nätet trots att PON hade klandrat publiceringarna. Mari Heidenborg har nu backat från det uttalandet vilket är bra.

Det har spekulerats i om bakgrunden till JK:s beslut att inleda förundersökning är den nya reglering som infördes i yttrandefrihetsgrundlagen vid årsskiftet. Den så kallade 14-dagarsreglen går ut på att en ansvarig utgivare inte ska hållas ansvarig för publiceringar som legat på webben mer än ett år. En förutsättning för att slippa ansvar är att utgivaren tar bort informationen inom 14 dagar från det att JK underrättat honom eller henne.

Det är ingen hemlighet att regeln kom till efter digert lobbyarbete från utgivarhåll. Det är heller ingen hemlighet att Journalistförbundet konsekvent sagt nej till den nya 14-dagars regeln. Detta av flera anledningar, dels bevissvårigheter, dels att det skapar problem för utgivaren. I vårt remissvar på utredningen där bestämmelsen föreslogs skrev vi exempelvis: ”Journalistförbundet anser inte att de förslag som läggs fram i utredningen på ett tillfredställande sätt löser de problem som finns idag, utan istället skapar nya problem vars konsekvenser är svåra att förutse.”

Det är inte säkert att det är den nya 14-dagarssregeln som ligger bakom JK:s beslut. Men säkert är att den nya regeln gör att var och en av de 16 utgivarna måste ta ett nytt aktivt utgivningsbeslut. Är den här gamla publiceringen värd att processa för? Detta ställer helt nya krav på enskilda utgivare vilja och förutsättningar att stå upp för yttrandefriheten. 

Journalistförbundet varnade i sitt remissvar också för att oansvariga utgivare skulle kunna använda 14-dagarsregeln för att slippa ansvar för brottsliga publiceringar. Det har vi redan sett hända när det gäller publiceringar på Nordfront som JK inte kunnat väcka åtal mot just på grund av den nya regleringen.

Det är för tidigt att uttala sig med säkerhet om lagändringens alla konsekvenser. Klart är att de oansvariga utgivarna fått större spelrum men kanske är det också så att de ansvariga utgivarna fått mindre spelrum. Det vore såklart olyckligt. Journalistförbundet är som alltid redo att ta kampen för yttrandefriheten och försöka få bort 14-dagarsregeln från yttrandefrihetsgrundlagen igen. Vi hoppas att fler organisationer som värnar yttrandefriheten sluter upp och tar den fighten.

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet
Ulrika Hyllert, vice ordförande Journalistförbundet

Senast ändrad 28 februari 2020