Kongress 2018

Journalistförbundet håller kongress ungefär vart tredje år. Senast hölls kongress i april 2018 på Aronsborg i Bålsta utanför Stockholm.

"Kongressen är förbundets högsta beslutande organ." Så inleds paragraf 13 i Journalistförbundets stadgar. Det betyder att det är kongressen som fattar beslut i frågor som anses särskilt viktiga: vad förbundet ska göra, hur det ska fungera och vilka som kan vara medlemmar (det vill säga vad det ska stå i förbundets stadgar och handlingsprogram), vilka avgifter medlemmarna ska betala och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen (och leda förbundet fram till nästa kongress).

Alla medlemmar kan lämna förslag till kongressen i form av motioner. Normalt skrivs motioner av såväl enskilda medlemmar, som klubbar och andra sammanslutningar av medlemmar. 

Kongressen består av 111 valda ombud från hela landet. De utses av medlemmarna i direkta val. Valkretsarna bestäms av förbundsstyrelsen. 

Nästa kongress sker 2021.

Nedan hittar du underlag och beslutsdokument från kongressen 2018.

Senast ändrad 26 januari 2021