Kongressen: Kämpa för anställningstryggheten!

Publicerad 12 april 2018

   

Kämpa för anställningstryggheten!

Anställningstryggheten måste försvaras, när allt fler röster höjs för att försämra Lagen om anställningsskydd (LAS). Hoten kommer både från politiker som vill ändra lagstiftningen och från arbetsgivarnas organisationer som vill förändra maktförhållandena på arbetsmarknaden.

Regler om anställningsskydd är ett skydd mot godtycke och mot att arbetsgivarna ensidigt ska få välja ut vilka som ska få gå i en nedskärning. Ett arbetsliv präglat av godtycke innebär ett arbetsliv präglat av rädsla och dålig arbetsmiljö.

Försämrat anställningsskydd gör i praktiken att vi alla blir provanställda.

Journalistförbundets kongress samlad i Bålsta i april 2018 uppmanar till fortsatt kamp för en stark anställningstrygghet.

Senast ändrad 2 mars 2020