Garanti- och prestationslön

Något som är speciellt med Bemanningsavtalet är att lönen kan delas upp i garantilön och prestationslön. Detta appliceras främst när man är tillsvidareanställd.

Exempel: Det står i ditt kontrakt att månadslönen är 27 200 kronor, men det står även ”garantilön 133 timmar per månad”. I detta fall är det bara din garantilön som anges på kontraktet. Om du jobbar mer än 133 timmar under en månad tickar din prestationslön igång och du kommer få mer pengar. (Läs mer nedan.)

Men låt oss ta det från början, för det är inte helt enkelt att få grepp om detta.

Tanken med bemanningsföretag är att de ska fungera som en slags extern vikariepool som kundföretagen kan anlita när de behöver tillfällig arbetskraft. Det kan vara att någon på kundföretaget blivit sjuk eller ska vara ledig. Bemanningsföretaget ska i sin tur ha tillräckligt med anställda för att löpande kunna tillgodose kundföretagens behov.

Den som är anställd i ett bemanningsföretag behöver vara beredd att ringas in med kort varsel och när man inte är uthyrd så ska man ändå finnas till arbetsgivarens (bemanningsföretagets) förfogande. Det kan alltså vara så att du som bemanningsanställd inte jobbar riktigt full tid, men ändå har en löpande anställning – tillsvidare eller tidsbegränsad. Därför finns konstruktionen i bemanningsavtalet med så kallad garantilön. Oavsett hur många dagar du är uthyrd så är du åtminstone garanterad lön för 133 eller 150 timmar, som motsvarar 80 respektive 90 procent av det du skulle tjäna om du hade vanlig månadslön för en heltidsanställning.

Hur mycket garantilön du har rätt till varje månad beror på hur lång anställningstid du har i bemanningsföretaget. Om du har varit anställd kortare tid än 18 månader så är du garanterad lön för 133 timmar/80 procent av "full lön". Det skulle i exemplet ovan motsvara 34 000 kr (27 200 är 80 procent av 34 000 kronor). När du sedan har varit anställd i mer än 18 månader så får du lön för 150 timmar/90 procent.

Summan som anges som månadslön i detta exempel är, som nämnt ovan, enbart garantilönen.

Om du sedan jobbar mer än de 133 eller 150 timmarna som du är garanterad lön för, så får du även något som kallas för prestationslön. Timmarna över 133 eller 150 är värda lite mer än de garanterade timmarna enligt en formel i kollektivavtalet. Om det står "månadslön: 27 200 kronor" i ditt avtal så är det den summan du är garanterad varje månad och du får – utöver den – prestationslön när du jobbar mer än dina "garantitimmar".

Sammanfattning:

133 timmar: från anställningens start är du garanterad lön för 133 timmar, oavsett hur mycket uppdrag du får. När du jobbar mer än 133 timmar tickar prestationslönen igång, och den är något högre per timma än garantilönen.

150 timmar: efter att ha varit anställd 18 månader är du garanterad lön för 150 timmar, oavsett hur mycket uppdrag du får. När du jobbar mer än 150 timmar tickar prestationslönen igång, och den är något högre per timma än garantilönen.

167 timmar: en månads full arbetstid. Man kan förstås även jobba fler timmar.

OBS: Vi har också sett anställningsavtal där månadslön istället innebär den lön du skulle haft om du jobbade fulltid, alltså i genomsnitt 167 timmar per månad. I ett sådant avtal skulle det i så fall stå "månadslön: 34 000 kronor". Så dubbelkolla vad din arbetsgivare menar med termen månadslön.

Möjlighet till fast månadslön: Viktigt att komma ihåg är att antalet timmar som man kan jobba varierar från månad till månad, beroende på antal dagar i månaden samt om det är helgdagar under månaden, så när du har garanti- och prestationslön kan lönen variera mycket från månad till månad. Bemanningsanställda som är uthyrda på längre kontrakt får därför ofta möjlighet att välja att ha en fast månadslön istället för garanti- och prestationslön.

Senast ändrad 29 februari 2024