Ordlista för bemanningsanställda

Här har vi listat några uttryck som du kan stöta på som bemanningsanställd. Saknar du något i listan? Tipsa oss så lägger vi till fler ord.

Garantilön

= Den lön du minst är garanterad att få varje månad. Så länge du står till arbetsgivarens förfogande inom en viss tidsram och tackar ja till uppdrag som uppgår till minst 80 procent (133 timmar) av ordinarie heltid (167 timmar/mån). Om arbetsgivaren inte hittar tillräckligt med uppdrag till dig måste ändå hela din garantilön betalas ut till dig – även om du inte kommit upp i 80 procent av ordinarie arbetstid. När du jobbat på bemanningsföretaget i 18 månader höjs gränsen för garantilön från 80 till 90 procent (150 timmar). 

Kundföretag
 

Prestationslön

= När du jobbat 80 procent (133 timmar) av ordinarie heltid (167 timmar/mån) och jobbar fler timmar, då börjar prestationslönen ticka. Så allt arbete du utför utöver de 80 procenten får du en högre timlön för: din prestationslön. När du jobbat på bemanningsföretaget i 18 månader höjs gränsen för garantilön från 80 till 90 procent (150 timmar). 

Tillgänglig tid

= Den tid du behöver vara tillgänglig för utbokning från bemanningsföretaget. Den är begränsad, så du behöver inte ha koll på telefonen dygnet runt. Du ska på ett hälsosamt sätt kunna förena arbetsliv med fritid, familjeliv och socialt liv i övrigt. Om du arbetar på ett uppdrag hos ett kundföretag kan du kontaktas av bemanningsföretaget under din arbetstid på kundföretaget. Någon skyldighet att vara anträffbar på annan tid finns då inte för dig. Utanför ordinarie arbetstid är det då alltså frivilligt för dig att vara tillgänglig för bemanningsföretaget. Men! Om du inte har något uppdrag, är outbokad, ska du vara tillgänglig för bemanningsföretaget för nya uppdrag. Kollektivavtalet i sig innehåller ingen begränsning i tid när journalisten ska vara tillgänglig. Det finns en gräns som innebär att utbokning för arbete samma dag inte kan ske efter klockan 15:00. Det finns dock ingen gräns för hur tidigt under dagen utbokning för arbete samma dag kan ske och inte heller någon gräns för hur sent under dagen en journalist ska vara tillgänglig för arbete nästkommande dag. Men: Den tillgängliga tiden kan också vara begränsad ytterligare genom ett lokalt avtal – kolla med din fackklubb eller arbetsgivare om ni har ett sådant.

Senast ändrad 29 februari 2024