Företrädesrätt och anställning på kundföretag

Din anställning är i bemanningsföretaget, så allting som har med din anställning att göra regleras hos bemanningsföretaget. Grundregeln är att man ska ha en tillsvidareanställning, men visstidsanställningar kan vara tillåtna. Om du har jobbat på en visstidsanställning i bemanningsföretaget i över tolv månader anser vi i Journalistförbundet att du har företrädesrätt till nya tjänster inom ditt nuvarande geografiska område i bemanningsföretaget. Detta kan bli föremål för förhandling, så kontakta oss för rådgivning om situationen uppstår.

Vi menar att det i praktiken innebär att om du har jobbat som visstidsanställd i bemanningsföretaget i över tolv månader, som uthyrd till exempelvis Expressen, och det dyker upp en annan visstidsanställning (eller tillsvidareanställning) som innebär uthyrning till exempelvis Dagens Nyheter, så kan bemanningsföretaget inte rekrytera någon annan för den anställningen, utan du har företrädesrätt till fortsatt anställning (under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten på DN). Men företrädesrätten gäller enbart till anställning i bemanningsföretaget, aldrig till anställningar i tidningsföretaget.

Har du en visstidsanställning i bemanningsföretaget och har haft det en längre tid bör du också vända dig till Journalistförbundet för rådgivning – det är nämligen inte meningen att man ska vara visstidsanställd någon längre period i ett bemanningsföretag utan huvudregeln är att man ska ha en tillsvidareanställning i bemanningsföretaget.

Om det sedan uppstår tillsvidareanställningar på kundföretaget, på den redaktion som du är uthyrd till, så finns det dessvärre inte någon laglig garanti för att det är du som ska få den tjänsten, i och med att kundföretaget är en annan arbetsgivare. Dock är det ju inte helt ovanligt att man efter en tid i bemanningsföretaget erbjuds tillsvidareanställning i kundföretaget.

Tvåårsregeln: Då blir du anställd på kundföretaget

Enligt en överenskommelse mellan Svenskt näringsliv och PTK ska man erbjudas anställning på kundföretaget om man jobbat hos samma kund och på samma arbetsställe i två år.

Senast ändrad 29 februari 2024