Arbetstid och tillgänglig tid

Som bemanningsanställd är din arbetstid mycket lik kollegornas på kundföretaget. Dock ligger det ju i hela bemanningsanställningens natur att man ska kunna finnas tillgänglig för nya bokningar. Men lugn, det finns begränsningar för hur tillgänglig du måste vara.

Arbetstid 

En journalist som jobbar på ett bemanningsföretag som har kollektivavtal med Journalistförbundet är anställd på en viss sysselsättningsgrad, oftast heltid. En heltid innebär att arbetstagaren har ett heltidsmått om i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka med en beräkningsperiod om fyra veckor eller en kalendermånad. Arbetstidsmåttet för en månad är 167 timmar. 

Någon motsvarande regel som finns i avtal för dagstidningar med röd-dagskompensation finns inte i avtalet. Arbetstiden ska dock förläggas så att arbetstiden minskas när helgdag infaller måndag till fredag. Arbetstid förläggs efter kundens arbetstid. Så länge en journalist har ett uppdrag så är det uppdraget som styr arbetstidens förläggning under dygnet och över veckan. Dygnsvila och veckovila förläggs enligt schema hos kunden.

Maximal arbetstid är 40 timmar per helgfri vecka. En journalist som bokas ut på flera uppdrag kan dock komma att få en veckoarbetstid som överstiger eller understiger 40 timmar en enskild helgfri vecka. Det är okej, så länge det blir 40 timmar/vecka i genomsnitt under en period av fyra veckor eller en kalendermånad.

En journalist som arbetar på ett uppdrag kan kontaktas av bemanningsföretaget under sin arbetstid på kundföretaget. Någon skyldighet att vara anträffbar på annan tid finns inte. Utanför ordinarie arbetstid är det frivilligt för journalisten att vara tillgänglig för bemanningsföretaget.

Tillgänglig tid

En journalist som inte har något uppdrag, är outbokad, ska vara tillgänglig för bemanningsföretaget för nya uppdrag. Bemanningsavtalet i sig innehåller ingen begränsning i tid när journalisten ska vara tillgänglig. Det finns en gräns att utbokning för arbete samma dag inte kan ske efter klockan 15.00. Det finns dock ingen gräns för hur tidigt under dagen utbokning för arbete samma dag kan ske och inte heller någon gräns för hur sent under dagen en journalist ska vara tillgänglig för arbete nästkommande dag.

Men! Arbetstidsreglerna innehåller regler som begränsar arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid. Medarbetarens önskemål och behov, och möjlighet att förena arbete med familjeliv och socialt liv i övrigt, ska tas i beaktande. På Marieberg Media finns även ett lokalt avtal för tillgänglig tid, som reglerar möjligheten att dela upp fritid och arbete ännu lite mer.

Senast ändrad 29 februari 2024