Foto: Tor Johnsson

Så jobbar förbundet för medlemmarna på Metro

Publicerad 26 mars 2019

Journalistförbundets fokus i detta skede av händelserna på Metro är att få kontakt med alla berörda medlemmar. Vi samlar in den information som behövs för att kunna hjälpa och stötta.

Förbundsordförande Ulrika Hyllert och förbundsjurist Katarina Dahlskog (på bild ovan) hade under måndagseftermiddagen ett möte med medlemmarna på Metro. De fick ett skriftligt material med frågor och svar kring situationen samt kunde ställa frågor på plats.

Fler möten kommer att hållas och Journalistförbundet har fortlöpande kontakt med de berörda. 

– Nu samlar vi in alla relevanta uppgifter från medlemmarna. Detta för att på bästa sätt kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna skydda deras lönefordran mot arbetsgivaren, berättar Katarina Dahlskog.

Det är ännu oklart om det blir rekonstruktion eller konkurs för Metro.

Den statliga lönegarantin kan ersätta lönekostnader en viss tid före en eventuell ansökan om rekonstruktion, och sedan under en månad från ansökningsdatumet. Om företaget försätts i konkurs måste Journalistförbundet ha vidtagit vissa åtgärder för att fordringarna som våra medlemmar nu har på lön ska omfattas av den statliga lönegarantin.

Journalistförbundet har fått kontakt med några frilansar som inte fått betalt. I första hand försöker Journalistförbundet kräva in pengarna direkt. I andra hand bevakar förbundet frilansmedlemmarnas fordringar i en eventuell rekonstruktion eller konkurs.

– Vi uppmanar fler frilansar att höra av sig till oss om de inte fått betalt, säger förhandlingschef Johan Lif. 

För mer information och frågor om Journalistförbundets arbete, kontakta:

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet: 070-784 31 14, ulrika.hyllert@sjf.se

Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationsansvarig: 08-613 75 97, petteri.flanagan.karttunen@sjf.se

Senast ändrad 28 februari 2020