Foto: Tor Johnsson

Rekonstruktionen positiv för Metro

Publicerad 3 april 2019

Stockholms tingsrätt har nu beviljat en ansökan om rekonstruktion för Tidnings Aktiebolaget Metro. Bolaget angav bland annat i sin ansökan att bolaget inte kan betala sina skulder. Journalistförbundet ser positivt på att en ansökan beviljats och att verksamheten lever vidare. 

– Vi är glada och lättade. Vi hoppas nu att våra medlemmar kan få sina löner och arvoden utbetalda, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert efter beskedet. 

Journalistförbundet och den lokala journalistklubben på Metro har löpande kontakt med de berörda på tidningarna. Bland annat har anställda ej fått utbetald lön eller insatta medel för pension. Arvoden har ej betalats ut till frilansar. 

– Vi bevakar nu rekonstruktionen och arbetar för att skydda våra medlemmars intressen, säger förbundsjurist Katarina Dahlskog.  

Den statliga lönegarantin kan ersätta lönekostnader en viss tid före ett beslut om rekonstruktion, och sedan under en månad från beslutsdatumet. 

 

För mer information och frågor om Journalistförbundets arbete, kontakta:

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet: 070-784 31 14, ulrika.hyllert@sjf.se

Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationsansvarig: 08-613 75 97, petteri.flanagan.karttunen@sjf.se

 

Senast ändrad 28 februari 2020