Foto: Tor Johnsson

Viktigt att Metros ledning informerar

Publicerad 24 mars 2019

Under helgen har Expressen rapporterat om att mediebolaget Metro riskerar rekonstruktion på grund av bolagets stora skulder. Journalistförbundet följer utvecklingen noga och har kontakt med journalistklubben på Metro. 

– Än så länge vet vi inte vilken situation det finns att hantera, alltför mycket är väldigt oklart. Det är viktigt att ledningen nu informerar personalen om vad som händer. Man ska såklart inte behöva läsa i annan media om ledningens planer och beslut, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Metros vd och ägare, Christen Ager-Hanssen, har till Expressen sagt att han inte ser att det är aktuellt med konkurs, men att en företagsrekonstruktion är naturlig. Expressens granskning visar att det finns frilansar som ej fått betalt, att det kan bli tal om eventuella personalneddragningar och att tjänstepensionsbolagen Collectum och Fora har ansökt om betalningsförelägganden. 

– Så viktiga saker som planer på en rekonstruktion eller att pensioner inte är inbetalda är oacceptabelt att personalen inte känner till. Vi förutsätter att ledningen tar ansvar för anställda, frilansar och andra anlitade personer, kommenterar Ulrika Hyllert medieuppgifterna. 

För mer information och frågor om Journalistförbundets arbete, kontakta:

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet: 070-7843114, ulrika.hyllert@sjf.se

Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationsansvarig: 08-6137597, petteri.flanagan.karttunen@sjf.se

Senast ändrad 28 februari 2020