Till dig som frilansar för Metro

Publicerad 25 mars 2019

Information som cirkulerat under helgen tyder på att Metro är på obestånd. Enligt uppgifter till Journalistförbundet den 25 mars 2019 har anställda inte fått ut sina löner. Till dig som frilansar för Metro är Journalistförbundets råd för närvarande att endast sälja jobb till företaget mot förskottsbetalning.

Om du har obetalda fakturor rekommenderar vi att du tar kontakt med oss på Journalistförbundet. Vi kan hjälpa dig att bevaka dina fordringar vid en eventuell konkurs eller rekonstruktion.

Frilansars fordringar omfattas vid en konkurs eller rekonstruktion inte av så kallad förmånsrätt, såvida inte du har arbetat som frilans under så anställningsliknande villkor att du bör jämställas med en anställd. Den statliga lönegarantin gäller inte för egenföretagare eller andra uppdragstagare.

Kontakta oss på frilansjouren@sjf.se om du har frågor.

Senast ändrad 28 februari 2020