Foto: Journalistförbundet

Riktlinjer om generativ AI på redaktioner

Publicerad 12 december 2023

Utvecklingen av generativ AI innebär att journalistiken ställs inför en rad nya utmaningar. Det gör också att det dyker upp nya frågeställningar på redaktionerna. Journalistförbundets styrelse antog på sitt möte den 7 december riktlinjer om generativ AI på redaktioner. 

Riktlinjerna är tänkta att fungera som en vägledning för förbundets medlemmar i olika frågor kopplade till generativ AI.
 
Riktlinjerna innehåller bland annat rekommendationer om vad du som journalist bör tänka på om du använder AI-verktyg som till exempel ChatGPT eller Bard. Den innehåller också information om arbetsrättsliga regler gällande kompetensutveckling och arbetsmiljö som är viktiga att tänka på, samt kort information om upphovsrätten och generativ AI.
 
Du hittar riktlinjerna här. 
 

Synpunkter?

Utvecklingen av generativ AI går snabbt och vi räknar med att behöva uppdatera riktlinjerna. Har du synpunkter om innehållet i riktlinjerna? Hör gärna av dig till Tove Carlén på tc@sjf.se

Glöm inte yrkesreglerna

Som medlem i Journalistförbundet har du åtagit dig att följa de yrkesetiska reglerna. Yrkesreglerna gäller såklart även när du använder digitala verktyg.

Mer info om yrkesreglerna hitta du här. 

Senast ändrad 12 december 2023