Handlingsplan och idéprogram antogs av kongressen

Publicerad 12 april 2018

Kongressen beslutade om en ny handlingsplan och ett nytt idéprogram. Handlingsplanen har fokus på den kommande kongressperioden och idéprogrammet visar på Journalistförbundets grundläggande värderingar.

Enligt den antagna handlingsplanen ska Journalistförbundet prioritera sex områden under den kommande kongressperioden:

• Bekämpa otryggheten
• Höja värdet på vårt arbete
• Minska stress och ohälsa
• Stärka journalisterna
• Organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet
• Utveckla mediebranschen

Handlingsplan 2018-2021 (pdf)
Idéprogram (pdf)

Läs mer om kongressen på www.sjf.se/kongress.

Senast ändrad 3 mars 2020