Foto: Petteri Flanagan Karttunen

Kristider: Viktigt vara med i facket

Publicerad 20 september 2022

Har du fått det tight ekonomiskt på sistone? Funderar du på att avsluta ditt medlemskap? Vi fattar att det kan vara tufft. Men. Nu är det inte rätt tid att gå ur facket. Medlemskapet ger dig en oslagbar trygghet. Du tjänar på att vara med.

När det krisar så pass att det börjar kännas i plånboken är det klokt att se över sina månatliga kostnader. Kanske du drar ner på antalet streamingtjänster och abonnemang. Konsumerar mindre och letar extrapriser i mataffären. Men! Om du funderar på att gå ur facket av ekonomiska skäl ber vi dig tänka om. Ett fackligt medlemskap är ju inte som vilket abonnemang som helst. Inte en tjänst som man köper. Facket är du, du är en förutsättning för – och anledningen till – att vi finns. Och facket ger dig och dina kollegor en grundläggande trygghet, som är unik. Den hjälp och stöd du kan få av ett svenskt fackförbund är svår att få från annat håll.

Så mycket ger inkomstförsäkringen dig

  • Om du får problem på jobbet eller till och med hotas av uppsägning kan vi förhandla för dig. Det är inte alltid vi kan rädda en anställning, men vi kan göra ett avslut mer tryggt och ekonomiskt rimligt.
  • Om du blir av med jobbet kan vår inkomstförsäkring fylla upp en rejäl bit av glappet mellan a-kassa och tidigare inkomst. Ett grundkriterium för att få ut ersättningen är att du ska ha varit medlem både i Journalistförbundet och en a-kassa – utan avbrott – i minst ett år.
  • Om du är frilans och får problem med en uppdragsgivare kan du få juridiskt stöd av oss. Till exempel när det gäller att kräva in uteblivet arvode från uppdragsgivare.
  • Om du är frilans och inte får in så mycket pengar under en period sänks din avgift till förbundet. (Kom ihåg att uppdatera din inkomst!)
  • Om du jobbar med kollektivavtal som Journalistförbundet förhandlat fram innebär det ungefär 80000 kronor extra i plånboken varje år. Din arbetsgivare måste sätta av till din tjänstepension. Du får extra pengar om du blir förälder, sjuk eller hamnar mellan jobb. Om du dör får dina efterlevande pengar för att kunna betala hyra, lån och annat som annars varit tufft att klara utan dig. Om du får en arbetsskada kan du ansöka om ersättning. Det är inte lag på att man ska få löneförhöjning, utan det är reglerat i kollektivavtal.
  • Om du använder de fackliga grupprabatterna på lån, försäkringar och andra medlemsförmåner kan du tjäna in en hel del av medlemsavgifterna.
  • Om du behöver råd och stöd så erbjuder vi konsultation utan maxtak, och det ingår i medlemsavgiften.

Du håller säkert med om att det är tryggast att vara med i facket, och spara in på annat. Här har vi samlat ihop en lista med spartips i kristider för dig som privatperson:

A till Ö: Spartips för tryggare ekonomi

Grundläggande i en demokrati

Journalistförbundet är inte bara ett fackförbund, vi är också ett yrkesförbund. Vi driver frågor som är viktiga för våra medlemmar, till exempel yrkesetik och öppenhet. Vi och du som medlem är också med och upprätthåller yttrande- och pressfriheten, som är en mänsklig rättighet. Fria medier och fria journalister är en grundläggande del i demokratin. Journalistförbundets medlemmar finns här årets alla dagar för att spegla samhället, tillhandahålla oberoende information, göra invånarnas röster hörda och granska makten.

På senare tid har vi ruskats om av pandemin och kriget som pågår i vårt närområde. Det har blivit följder både för demokratin och ekonomin. Vi står inte längre lika säkert. Det är kristider. Och det är nu det INTE är läge att drabbas av panik. Det är nu vi måste stå stadigt, tillsammans. Vi behöver upprätthålla goda villkor och trygga jobb. Tillsammans kan vi också uppbringa den styrka som krävs för att stå emot krafter som vill försvaga journalistiken.

Unika fördelar på svensk arbetsmarknad

Sverige är unikt när det kommer till trygghet på arbetsmarknaden. Här är det ordning och reda ända sedan i Saltsjöbaden 1938 när arbetstagare och arbetsgivare kom överens om att kollektivavtal och fredsplikt skulle gälla sinsemellan. Den svenska modellen går ut på att parterna på arbetsmarknaden samverkar och kommer överens om vad som ska gälla, istället för att staten ska reglera allt genom lagstiftning.

Läs mer om Saltsjöbadsavtalet och den svenska modellen här.

Ditt medlemskap = del av svenska modellen

En viktig grund i arbetslivet är alltså att det finns två parter som kommer överens. I vår bransch är det Medieföretagen (under Almega och Svenskt Näringsliv) som är den ena parten. Där är de enskilda medieföretagen medlemmar. Den andra parten är Journalistförbundet, där enskilda journalister är medlemmar. Den här ordningen har varit så självklar under hela våra yrkesliv, att många av oss inte längre tänker så mycket på vad som upprätthåller den.

Den svenska modellen gäller fortfarande i Sverige, ja. Men utan dig skulle den bli svagare. Om ett fackförbund får för få medlemmar kan det inte längre stå upp på samma sätt för medlemmarnas och branschens bästa. Vi är med i ett system där du, just du, är en viktig stomme. 

Kollektivavtalen gäller för anställda journalister, men Journalistförbundets frilansmedlemmar omfattas av Frilansavtalet, och Frilansrekommendationen ger vägledning om vilken nivå arvodet bör ligga på för att verksamheten ska kunna gå runt.

Senast ändrad 23 september 2022