Foto: TT

Medlemsförsäkringar

Om du är medlem i förbundet och du har angett till oss att du är med i en a-kassa så omfattas du av Journalistförbundets inkomstförsäkring bas. Du kan även teckna andra förmånliga försäkringar.

Observera att du 1) bara kan ha inkomstförsäkring om du är ansluten till en a-kassa och att du 2) själv måste meddela oss i Journalistförbundet att du är ansluten till en a-kassa. 

Inkomstförsäkringen minskar gapet mellan ersättningen från a-kassan och din tidigare månadsinkomst om du blir arbetslös. Inkomstförsäkringen beräknas på den del av din inkomst som ligger ovanför a-kassans inkomsttak. Du kan därmed få en sammanlagd ersättning, från a-kassan och inkomstförsäkringen, som är beräknad på inkomster upp till 60 000 kronor före skatt i som längst 120 ersättningsdagar. (Antalet dagar höjt från och med 1 april 2021, från 100 till 120.) Inkomstförsäkringen gäller inte om du själv säger upp dig. Läs mer här

Här är alla försäkringar du kan teckna med medlemsrabatt:

Information från Bliwa med anledning av corona-viruset

För dig som är frilans

Frilansjournalister har inte samma skydd i arbetet som anställda journalister därför behöver du se över ditt försäkringsskydd. Det är viktigt att du försäkrar både dig själv och ditt företag. 
Vi har därför förhandlat fram tre olika försäkringar på områden som är viktiga för dig och ditt företag: 

  • Din verksamhet: Företagsförsäkringar
  • Dig själv: Personförsäkringar
  • Din framtid: Pensionssparande

Läs mer här om våra försäkringserbjudanden för dig som frilans.

Förmåner för ny medlem

Du som är ny medlem får nedanstående försäkringar – utöver ev inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet – premiefritt under tre månader. Du får dem utan att behöva fylla i en hälsodeklaration, det räcker att du är fullt arbetsför.

  • Tilläggsförsäkring i inkomstförsäkringen (som kan ge ersättning i ytterligare 120 dagar)
  • Olycksfallsförsäkring, 20 prisbasbelopp
  • Livförsäkring, 10 prisbasbelopp
  • Sjukförsäkring, 1 500 kr/mån i ersättning
  • Diagnosförsäkring, 50 000 kr i engångsbelopp 
  • Studenthemförsäkring (för nya studentmedlemmar)

Efter periodens slut kommer du att erbjudas att förlänga försäkringarna. Inte heller då behöver du fylla i en hälsodeklaration för att kunna teckna dem, det räcker att du är fullt arbetsför. Vill du trots allt inte ha försäkringarna är det bara att låta bli att betala.

Övriga erbjudanden

Vi har också tagit fram en rad andra förmånliga erbjudanden: allt från en kapitalförsäkring till hemförsäkring och tjänstereseförsäkring. 

Frågor?

Har du frågor om några av våra försäkringar? Kontakta oss på 077-551 75 00 eller journalistforsakringar@sjf.se så hjälper vi dig. De flesta av våra försäkringar tecknas genom Bliwa*, de svarar också gärna på frågor om dina försäkringar.

Information från Bliwa med anledning av corona-viruset

Senast ändrad 1 juli 2022