Inkomstförsäkring

Publicerad 17 maj 2018

Journalistförbundets inkomstförsäkring minskar gapet mellan ersättningen från a-kassan och din tidigare månadsinkomst om du blir arbetslös. En viss del ingår i medlemskapet, men du kan också teckna en tilläggsförsäkring. Då kan du få ersättning i upp till 220 dagar. 

Inkomstförsäkringen består av två delar:

  • En obligatorisk basförsäkring som ingår i medlemskapet och försäkrar månadsinkomster upp till 60 000 kronor i maximalt 100 ersättningsdagar. Kostnaden för basförsäkringen utgör en del av din medlemsavgift. Avgiften är 65 kronor per månad för de medlemmar som tjänar över a-kassans inkomsttak 25 025 kronor per månad. För dig som har en inkomst under a-kassetaket, och tidigare varit avgiftsbefriad, är avgiften 15 kronor per månad.
     
  • En frivillig tilläggsförsäkring som förlänger ersättningsperioden med upp till 120 dagar. Har du tilläggsförsäkringen kan du alltså få ersättning upp till 220 dagar sammanlagt. Premien är 65 kronor i månaden och den betalar du direkt till Bliwa. 

Eventuell ersättning från inkomstförsäkringen är inte skattepliktig. Kostnaden för basförsäkringen och premien för  tilläggsförsäkringen är inte heller avdragsgill. 

Basförsäkring

Försäkrar månadsinkomster upp till 60 000 kronor i som längst 100 ersättningsdagar. Basförsäkringen ingår som en del i medlemskapet om du är aktiv enkelorganiserad medlem i Journalistförbundet, är medlem i Journalisternas a-kassa eller i en a-kassa, inte fyllt 65 år (till och med månaden före den månad du fyller 65 år), inte är uppsagd eller göra anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd vid tidpunkten för anslutningen till försäkringen. 

Försäkringen gäller längst till och med månaden före den månad då du fyller 65 år.

För att få ersättning från basförsäkringen vid arbetslöshet krävs bland annat att du ska ha varit med i Journalistförbundet och i a-kassan samt omfattats av basförsäkringen under en sammanhängande period på 12 månader i direkt anslutning till arbetslösheten (så kallad kvalificeringtid). Kvalificeringstiden räknas från den tidpunkt då du uppfyller villkoren för att omfattas av försäkringen.

Tilläggsförsäkring

Tilläggsförsäkringen förlänger den möjliga ersättningstiden med 120 dagar. Tilläggsförsäkringen, tillsammans med basförsäkringen, gör att du kan få ersättning vid arbetslöshet i totalt upp till 220 ersättningsdagar. Du som omfattas av basförsäkringen och inte fyllt 64 år har rätt att teckna tilläggsförsäkringen. Du betalar själv premien för tilläggsförsäkringen.

Hur tecknar jag tilläggsförsäkringen?

Du som inte fyllt 64 år ansluts automatiskt till tilläggsförsäkringen från det datum du börjar omfattas av basförsäkringen genom så kallad reservationsanslutning. Den innebär att du har möjlighet att avböja försäkringsskyddet under reservationstiden. Reservationstiden är 3 månader räknat från den dag du ansluts till försäkringen. Under reservationstiden är tilläggsförsäkringen premiefri. Om du därefter vill behålla försäkringen betalar du bara premien som är 65 kronor per månad.

Du som har en inkomst under 25 025 kronor per månad kan välja att behålla försäkringen i avseendet att tjäna in försäkringens kvalificeringstid. 

Om du inte vill omfattas av tilläggsförsäkringen kan du tacka nej till den. Det gör du lättast genom att mejla journalistforsakringar@sjf.se eller ringer till Journalistförbundets försäkringar på 077-551 75 00. Då avslutas din tilläggsförsäkring och du får inte någon premieavisering efter den premiefria tiden. Om du av någon anledning inte meddelar oss kan du i stället helt bortse från den premieavisering och påminnelse som du då kommer att få hem i brevlådan. Om du inte betalar efter påminnelsen kommer din försäkring därefter att upphöra.

Om du ångrar dig

Även om du valt bort inkomstförsäkringen kan du ändra dig vid ett senare tillfälle. Då gäller samma regler: du måste omfattas av basförsäkringen, inte ha fyllt 64 år och inte vara uppsagd eller göra anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd vid tidpunkten för ansökan.

Vem bör tacka nej?

Om du är uppsagd eller gör anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd uppmanar vi dig att tacka nej till tilläggsförsäkringen. Detta eftersom du måste ha omfattats av tilläggsförsäkringen de senaste 12 månaderna före den dag du blivit arbetslös, utan att under den tiden ha gjort anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd, för att ha rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen. Om du är uppsagd eller gör anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd bör du meddela Journalistförbundets försäkringar detta snarast. När du är åter i arbete kan du ansöka om tilläggsförsäkringen här.  

Du som tidigare tackat nej till tilläggsförsäkringen

Du kan ansöka om tilläggsförsäkringen via bliwa.se/minasidor.

Mer information

Kontakta oss på 077-551 75 00 eller journalistforsakringar@sjf.se så hjälper vi dig. Du kan också läsa mer om de båda inkomstförsäkringarna här
 

Senast ändrad 25 juli 2018