Foto: Journalistförbundet

Metoo 2 år: Mer arbete behöver göras

Publicerad 6 november 2019

Två år har gått sedan #metoo och #deadline visade på ett utbrett problem med sexuella trakasserier i mediebranschen. Mycket har gjorts, men mer arbete behöver göras, konstaterar förbundets ordförande Ulrika Hyllert som medverkade på TCO:s seminarium ”#Metoo 2 år” den 5 november. 

Sedan hösten 2017 då #metoo och #deadline ruskade om vår bransch rejält, har våra förtroendevalda på arbetsplatserna jobbet ihop med arbetsgivarna för att se till att unkna strukturer rivs upp och inte tillåts att sätta sig igen. Det finns idag en medvetenhet och kunskap kring sexuella trakasserier bland arbetsgivare och arbetslivet i stort som inte fanns eller var lika synlig tidigare. 

– Däremot ser jag att det finns mycket arbete kvar när det gäller att öka kunskapen och förståelsen för hur det är att vara utsatt, varför det är svårt att säga ifrån och varför man inte vill anmäla, säger Ulrika Hyllert. 

I samband med seminariet den 5 november, presenterade TCO resultatet av den undersökning som Novus på uppdrag av TCO gjort där yrkesverksamma i flera branscher i Sverige fått frågor om hur de uppfattar att deras arbetsplats har påverkats av metoo. På frågan ”Har du märkt av någon skillnad på din arbetsplats före och efter metoo?” svarar 72 procent att de inte märkt av någon skillnad. 19 procent har märkt en skillnad och 9 procent är osäkra på om de har märkt någon skillnad. Läs mer om resultatet här.

Någon specifik statistik för mediebranschen finns inte, men vi i Journalistförbundet kommer fortsätta utbilda förtroendevalda och skyddsombud kring sexuella trakasserier. Det är viktigt att de som finns på arbetsplatserna har den kunskap som krävs för att förstå vad det innebär om någon blivit utsatt. 

– Det är bland annat viktigt att förstå vilken påverkan det har att vara visstidsanställd, frilans eller ha en otrygg anställning, säger Ulrika Hyllert. 

De senaste två åren har vi i förbundet tagit fram ett utbildningspaket på hemsidan där det bland annat finns information om hur du gör om du är utsatt, hur en arbetsplatsklubb kan arbete för att förebygga sexuella trakasserier och kampanjen “Till mitt yngre jag”. 

På vår hemsida kan du även hitta TCO:s handbok mot sexualla trakassier som kan användas av dig som arbetar fackligt. TCO har nu också tillsammans med Saco och LO tagit fram ett nytt utbildningspaket med korta filmer om hur du motverkar sexuella trakasserier i arbetslivet. De kan ses här.

Om du blivit utsatt för sexuella trakasserier? Här finns förbundets råd för vad du ska göra.

Senast ändrad 26 februari 2020