Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Publicerad 26 oktober 2017

Journalistförbundet arbetar för en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier. Den senaste tiden har, i samband med kampanjen #metoo, vittnesmål från journalister visat att mediebranschen fortfarande har arbete kvar att göra med att ta tag i befintliga problem och motverka sexuella trakasserier.

Ingen journalist ska behöva känna sig otrygg eller trakasserad på sin arbetsplats. Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Journalistförbundet kommer aldrig att acceptera kränkningar i någon form på våra arbetsplatser. Vi uppmanar och stöttar våra förtroendevalda att i sina klubbar arbeta aktivt med dessa frågor. Genom att prata om sina upplevelser kan gamla mönster brytas.

Vad ska du göra om du blir utsatt?

• Säg ifrån. Tala om att du inte accepterar beteendet. Du kan göra det såväl muntligt som skriftligt, till exempel per mejl. Det är bra att dokumentera vad som har hänt, konkret och med tidsangivelser. Många små och till synes bagatellartade händelser kan bilda ett mönster som utgör sexuella trakasserier.
• Ta hjälp. Prata med ditt skyddsombud, med arbetskamrater eller andra som du litar på, eller med din chef. Det finns andra som upplever detsamma som du.
• Kräv åtgärder. Arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Ditt fackliga ombud – lokalt eller centralt – kan hjälpa dig med detta.
• Anmäl. Du kan anmäla diskriminering till Journalistförbundet och till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Du kan även polisanmäla.

Vi har i nedanstående material (pdf) till våra klubbar försökt ge en kortare handledning i frågor som rör sexuella trakasserier – vilka åtgärder som kan krävas av arbetsgivaren och vad Journalistförbundet kan göra. 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Johan Lif
jl@sjf.se

Förhandlingschef
Journalistförbundet

Journalistförbundets förhandlingsjour:
(tisdag-fredag, kl 10-12)
Tel: 08-613 75 40, e-post: forhandlingsjouren@sjf.se

Senast ändrad 5 mars 2020