Valberedningen

Vi i valberedningen har nu inlett arbetet inför kongressen i oktober 2021.

Det är vi medlemmar i Journalistförbundet – även du – som har ansvaret för att vi får en bra och väl fungerande förbundsstyrelse och det är våra kongressombud som väljer den (ordförande, vice ordförande, tio ledamöter samt revisorer, två ordinarie och två suppleanter).

Fram till kongressen är det valberedningens uppgift att lyssna på medlemmarnas åsikter och svara på frågor. Riksklubbar, intresseföreningar, klubbar, sektioner och enskilda medlemmar är välkomna att kontakta alla i valberedningen.

Så här gör du för att nominera till förbundsstyrelsen

Alla medlemmar kan nominera! Tips på bra personer mottages tacksamt och du kan även nominera dig själv.

OBS! Nominerad ska vara tillfrågad och ha accepterat. Skriftlig nominering (med angivande av vad nomineringen avser; ordförande, vice ordförande, ledamot, revisor eller revisorssuppleant) ska skickas till Cicci Renström Suurna, TV4 Nyheterna, 115 79 Stockholm eller e-post valberedningen@sjf.se

Sista dagen att nominera till förbundsstyrelsen var 5 september.

Journalistförbundets valberedning

från 2018-04-12

Cicci (Cecilia) Renström Suurna, sammankallande
TV4 Nyheterna, Stockholm, 0708-75 53 17, valberedningen@sjf.se

Johan Carlzon
Expressen, Stockholm, 073-633 79 36, johan.carlzon@expressen.se

Jonas Emtervall
Ulricehamns Tidning, Ulricehamn/Västergötland, 0705-60 11 72, jonas.emtervall@ut.se

Johanna Lindblad Ahl
Sveriges Radio AB, Stockholm/Småland, 0708-45 78 39, johanna.ahl@sverigesradio.se

Stephen Lindholm
Kommunalarbetaren, Stockholm, 0708-47 86 34, stephen.lindholm@ka.se

Natacha López Balbontin
Frilans, Malmö/Skåne, 0735-41 33 01, natacha.balbontin@gmail.com

Karin Moberger
Sveriges Television, Stockholm, 0708-77 04 13, karin.moberger@svt.se

Senast ändrad 14 september 2021