Ansökan om seniormedlemskap

Personnummer, namn, adresser och telefonnummer.
Uppgifter i Journalistförbundets medlemsregister lämnas bara ut för administration av försäkringar som ingår i medlemskapet och för eventuella utbetalningar av upphovsrättsersättningar.

Jag önskar intressemedlemskap i:

Underskrift

Genom att kryssa i rutan ovan förbinder jag mig att omedelbart återlämna presskortet/medlemskortet (som är Journalistförbundets egendom) om/när medlemskapet upphör.