Skyddsombud

Publicerad 19 maj 2018

Du som skyddsombud är dina kollegors röst i arbetsmiljöfrågor. Som skyddsombud har du långtgående rättigheter och kan ställa krav på arbetsgivaren. På den här sidan hittar du en guide att ladda ner. 

Har du precis blivit vald till skyddsombud eller tycker du uppdraget verkar intressant? Då vill du säkert veta mer om uppdraget. Som skyddsombudet har du flera viktiga uppgifter. Man kan sammanfatta att du ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen ger dig som skyddsombud bland annat rätt att:

  • få utbildning
  • ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
  • delta vid planering av nya lokaler
  • begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
  • avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa

Skyddsombudet väljs normalt av den fackliga organisationen på arbetsplatsen. Det kan finnas fler än ett skyddsombud på en arbetsplats. Då ska ett av dessa utses till huvudskyddsombud. Alla skyddsombud måste ha ett tydligt skyddsområde – det vill säga den del av arbetsplatsen som skyddsombudet ska ha uppsikt över. 

Det kan till exempel finnas ett skyddsombud per avdelning, per redaktion, per skift eller per kollektivavtalsområde. Det beror på vad som är lämpligt och möjligt på den enskilda arbetsplatsen, och avgörs av den organisation som utser skyddsombudet – normalt den lokala klubben. Skyddsombudet företräder alla arbetstagare inom sitt skyddsområde, oavsett i vilket fackförbund, om något, dessa är medlemmar.

Vill du läsa ännu mer om uppdraget att vara skyddsombud? Ladda i så fall ner vår guide som du hittar här nedan. 

Senast ändrad 19 maj 2018