Skyddsombudets rätt till tid

Du som skyddsombud har rätt att få tid att utföra ditt uppdrag på betald arbetstid.

Det kan handla om tid för att undersöka arbetsplatsen, prata med arbetstagare, sitta med som stöd vid möten med arbetsgivaren och så vidare.

Exakt hur mycket tid du har rätt till beror bland annat på arbetsplatsens storlek, och på vilka frågor som är aktuella för tillfället. En stor omorganisation kan exempelvis kräva mer tid. I vissa fall regleras tiden i förväg, till exempel en dag i veckan/månaden. Det kan underlätta för planeringen av den övriga verksamheten, men det finns inget krav på att det måste vara så.

Arbetsmiljöverket kan yttra sig om frågan, men har inte bestämmanderätt.

Senast ändrad 3 april 2020