Skyddsombudets rätt till information och tillträde

Skyddsombuden har långtgående rättigheter att få information och tillträde på den egna arbetsplatsen, men också andra arbetsplatser som har lånat eller hyrt in arbetstagare från skyddsombudets arbetsplats.

Det innebär att du som skyddsombud ibland får ta del av hemliga uppgifter och du får då bara lämna den informationen vidare till din klubbstyrelse eller någon av oss på förbundet, förutsatt att du meddelar även dem och oss att informationen är hemlig så att ingen av oss för den vidare. Arbetsgivaren har en skyldighet att informera det berörda skyddsombudet om förändringar av betydelse inom skyddsområdet.

Senast ändrad 3 april 2020