Skyddsombudets rätt till utbildning

Publicerad 23 augusti 2019

Du som blir vald till skyddsombud har rätt att få utbildning för att på bästa sätt kunna fullfölja ditt uppdrag.

Det kan handla om grundläggande utbildningar eller utbildning om mer specifika ämnen som exempelvis sexuella trakasserier, att förebygga och hantera hot och våld och liknande.

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens och arbetstagarnas gemensamma ansvar att du som skyddsombud får den utbildning som behövs. Det innebär att du har rätt att få utbildning på betald arbetstid och att utbildningen ska betalas av din arbetsgivare.

Journalistförbundet anordnar grund- och fördjupningskurser för skyddsombud som är medlemmar i förbundet. Journalistförbundet står då för kurskostnaderna, medan arbetsgivaren betalar lön. Det finns också kurser att gå via Prevent.

Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats omfattas du som skyddsombud av Förtroendemannalagen – läs mer om det här.

Senast ändrad 3 april 2020