Tänk på att ...

... olika företag har olika lönenivå!

Tolv tips för ett bra vikariat

Du ska ha schysta villkor när du jobbar, och det gäller förstås även om anställningen är tidsbegränsad. Som medlem kan du alltid kontakta din närmsta journalistklubb eller Journalistförbundet Rådgivning för råd, stöd och hjälp.

 1. Bli medlem i förbundet
  Det är viktigt att du är medlem i Journalistförbundet – för att du ska kunna ha det så bra som möjligt på jobbet. Sök medlemskap så tidigt som möjligt. Du kan gå med även som korttidsvikarie eller inhoppare.

  Bli tryggare på arbetsmarknaden – bli medlem!

   
 2. Begär en skälig lön 
  En lön bestäms utifrån många olika kriterier, men lönenivån på just det företag du ska jobba på är avgörande. Du ska inte diskrimineras för att du är vikarie, utan ska ha lön i nivå med likvärdiga kollegor på redaktionen. 

  OBS! Lönenivån kan variera stort, beroende på vilket företag det gäller.

  Du har ansvar för – och rätt till – att informera dig om lönenivån innan du skriver på kontraktet. En för låg lön kan hänga med länge, och försämrar förhandlingsläget för både dig själv och dina kollegor. Så slarva inte med lönen, det är verkligen värt att lägga några extra timmar och lite extra energi på att få upp den när du ska börja nytt jobb.

  Så hör av dig till journalistklubben på företaget! De har koll på nivån. Du hittar kontaktuppgifter i platsannonsen eller genom att kontakta Journalistförbundet. Det sistnämnda bör du även göra om det inte finns någon klubb. Som medlem kan du också logga in och söka själv i förbundets uppdaterade lönestatistikverktyg. Har företaget inget kollektivavtal? Då har du inte rätt till tjänstepension (motsvarande uppemot 5 procent av lönen) – men bör förstås ta lite extra höjd för det i ditt löneanspråk.
   
 3. Skriv kontrakt 
  Om anställningen är längre än tre veckor har du rätt till ett skriftligt kontrakt. Anställningskontraktet är ett kvitto på att arbetsgivaren har informerat dig och en bekräftelse på att ni är överens om lön, arbetstider och andra villkor. Men en muntlig överenskommelse gäller också. Även om kontraktet har ett start- och ett slutdatum så kan det finnas en uppsägningstid angiven.
   
 4. Bemanningsanställd? 
  Under perioder när det behövs många vikarier, som till exempel under sommaren, blir många journalister anställda vid bemanningsföretag. Journalistförbundet har kollektivavtal med alla stora bemanningsföretag i branschen, så grundläggande schysta villkor är säkerställda även där.

  En stor skillnad mot att vara anställd direkt vid ett medieföretag är löneformen. Som bemanningsanställd har du en lön som är uppdelad i ”garantilön” och ”prestationslön”. I kontraktet anges ofta endast garantilönen, men när du jobbar blir den totala lönesumman en ihopräkning av garantilönen och prestationslönen. Det kan kännas förvirrande att räkna på, och som medlem är du varmt välkommen att kontakta oss för att få hjälp med det.

  Foto: Sara Carlsson
   
 5. OB- och övertidsersättning 
  Om du är schemalagd på obekväm arbetstid och det finns kollektivavtal ska du ha OB-tillägg. Du har också rätt till övertidsersättning. Regler och ersättning varierar något mellan olika avtalsområden. Alla avtal finns här.

  På de allra flesta företag har man som policy att övertid måste vara beordrad av en chef för att du ska få ersättning. Se till att ha en bra kommunikation med din chef så att du inte hamnar i en situation där du känner dig tvingad att jobba över utan ersättning. Om en uppgift inte blir klar i tid behöver det inte alls betyda att du är dålig eller för långsam, ibland blir det bara så. Av olika anledningar. Din chef har ansvar för planeringen och ska se till att din arbetsbörda är rimlig.
   
 6. Gå med i a-kassan
  För rätt till inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i a-kassan i ett år och uppfylla arbetsvillkoret. Sök därför inträde så fort som möjligt. Mer information finns på a-kassans hemsida. När du är med i både Journalistförbundet och a-kassan omfattas du av vår förmånliga inkomstförsäkring.
 7. Semesterersättning och tjänstepension
  Du tjänar in semesterledighet och semesterlön. Den som jobbar en del av året, till exempel en visstidsanställd, ska få betalda semesterdagar i proportion till hur mycket man arbetat. Den som inte får ut sin semester och semesterlön under pågående anställning har rätt till semesterersättning. Vanligtvis betalas den ut när anställningen tar slut.

  Är du född 1979 eller senare? Om företaget har kollektivavtal ska det då betala in tjänstepension för dig från dag ett – så länge du har fyllt 25 år. Summan motsvarar 4,5 procent av din lön. Om du är född 1978 eller tidigare börjar företaget inte betala in tjänstepension förrän efter tre månaders jobb, men då får du pengar retroaktivt också. Dubbelkolla gärna med företaget så att inbetalningarna kommit igång.

  Foto: Sara Carlsson
   

 8. Om du blir sjuk 
  Enligt lag gäller rätten till sjuklön från arbetsgivaren redan från första anställningsdagen. Som huvudprincip gäller dock att lagen inte omfattar anställda med kortare avtalad anställningstid än en månad, även om det finns vissa undantag. Skulle du inte ha rätt till sjuklön, kan du i stället ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.
   
 9. Dina erfarenheter är viktiga
  Din erfarenhet som visstidsanställd är värdefull för journalistklubben. Kontakta klubben och delta gärna i det fackliga arbetet. 
   
 10. Bevaka din företrädesrätt 
  Du får enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, företrädesrätt till ny anställning om ditt vikariat varat längre tid än tolv månader under en treårsperiod. Detta gäller även om du haft flera anställningar hos samma arbetsgivare. Om du vill göra anspråk på din företrädesrätt ska du meddela klubben och arbetsgivaren. OBS: Inom public service finns särskilda regler för företrädesrätten, kontakta klubben för mer specifik information och läs mer PS-info HÄR.

  Foto: Sara Carlsson
 11. Helt okej söka nytt jobb 
  Börja söka nya jobb innan ditt vikariat är slut. Det är helt okej och det är ofta lättare att få ett nytt jobb, när man redan har ett. Be en chef eller kollega att vara din referensperson, de kan också skriva ett arbetsintyg och/eller en rekommendation om dig på Linkedin. 
   
 12. Hjälp – vem kontaktar jag?
  När du behöver facklig hjälp eller råd ska du i första hand prata med de förtroendevalda i journalistklubben eller skyddsombuden på din arbetsplats. De har den bästa fackliga överblicken på arbetsplatsen och rätt att begära förhandlingar med arbetsgivaren om det skulle behövas. Du kan också kontakta Journalistförbundet Rådgivning.

Bli tryggare på arbetsmarknaden – bli medlem!

Ska du jobba inom public service? Läs det här först!

Senast ändrad 23 november 2022