Foto: Theresia Viska

Special för vikariat på PS

Det finns en del regler som bara gäller för jobb inom public service. Här är några punkter som det är bra att ha koll på innan du börjar ditt vikariat.

Kontrakt
Du behöver själv hålla ordning på dina kontrakt (ja det är vanligt att man samlar på sig flera ...) Om du kommer överens muntligt med en arbetsledare att du ska jobba utöver befintligt kontrakt, bör du se till att också få det bekräftat skriftligen så snart som möjligt. Ett tips är att själv mejla arbetsledaren datumen och tiderna och fråga om uppgifterna stämmer. Spara alla kontrakt och överenskommelser på ett och samma ställe. Du kan komma att behöva räkna på din anställningstid när du vill få koll på din företrädesrätt. Som medlem kan du ta hjälp av journalistklubben på respektive PS-företag (kontaktuppgifter längst ner på denna sida).

Företrädesrätt
Att ha företrädesrätt till återanställning, eller i dagligt tal "vara inlasad", innebär inte att du automatiskt blir anställd eller har rätt att få en ledig tjänst, men däremot att du har företräde framför andra intresserade som inte har jobbat lika länge som du. Läs mer om företrädesrätt här. Läs mer om undantag från lagen inom PS här.

Anställningsform
Som exempelvis sommarjobbare inom public service är det vanligt att du har en anställningform som gäller för en viss tid (och inte "fast"/tillsvidare). Här kan du läsa mer om de olika anställningsformerna för PS.

Programanställning
Programanställning får inte användas för exempelvis sommarvikariat. Specialregler gäller för programanställning, läs mer om dem här. Kontakta klubben om du fått sådan anställning.

Produktionsarbetstid 
Produktionsarbetstid innebär att arbetstiden slås ut på ett helt kvartal. Man kan alltså arbeta mer vissa veckor och mindre andra. Arbetspassens längd kan variera mellan 5-12 timmar. Alla dagar på året är arbetsdagar – även röda.

Varseltid
Schemat ska vara lagt senast fyra veckor i förväg. Arbetsgivaren kan sedan ändra i ytterligare en vecka, men veckovilan får inte flyttas. Om ändring sker inom tre veckor utgår övertid för den tid du arbetar som avviker mot den schemalagda tiden.

Veckovila
Varje vecka (sjudagarsperiod) ska innehålla en veckovila om 58 timmar (dubbelledighet på SVT-språk). Veckovilan kan läggas var som helst inom perioden men måste vara minst 58 timmar sammanhängande ledighet. Som mest kan man jobba 10 dagar i sträck – om veckovilan förläggs i början av en period och i slutet på nästa. Beredskap får inte förläggas under veckovilan.

Maxantal för kvällspass
Du får schemaläggas på max elva ”kvällspass” per fyraveckorsperiod. Arbetspass räknas som kvällspass då arbetstid infaller helt eller delvis mellan klockan 18 och 06. Fyraveckorsperioderna räknas från måndag vecka ett.

Restid
Restid räknas som arbetstid dock högst till en total tid för arbete + resa av 13 timmar per kalenderdygn.

Normalarbetstid 
Den som har normalarbetstid arbetar 39 timmar och 10 minuter per helgfri vecka. Arbetstiden läggs ut i samråd med chefen måndag-fredag mellan klockan 07 och 18. Du kan alltså inte schemaläggas kvällar eller helger. Man kan komma överens med chefen om flex mellan dessa tider. 

Personlig arbetstid
Personlig arbetstid ska i huvudsak bara användas av rutinerad personal. Om arbetsgivaren vill att du ska arbeta på personlig arbetstid – kontakta genast klubben.

Kontaktuppgifter till våra journalistklubbar inom PS
SVT: 08-784 31 00, journalistklubben@svt.se, journalistklubbensvt.se
SR: 08-784 31 00, journalistklubben@sverigesradio.sejournalistklubbensr.se
UR: 08-784 40 00, tol@ur.se

Senast ändrad 15 mars 2024