Foto: Journalistförbundet

IFJ: Intensivt arbete för journalister i Gaza 

Publicerad 5 februari 2024

Tim Dawson från vår internationella journalistfederation IFJ deltog på ett möte med Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp den 2 februari. Detta för att berätta om det intensiva arbete som bedrivs för att stötta journalister i det palestinska journalistförbundet PJS.

Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp hade sitt första möte för året den 2 februari. Till mötet hade gruppen bjudit in en gäst för att berätta om situationen för journalister i Gaza. Tim Dawson är vice generalsekreterare på Internationella journalistfederationen IFJ, där bland annat vi i svenska Journalistförbundet och det palestinska journalistförbundet PJS är medlemmar. 

Akut behov av stöd 

Den initiala hjälpen från IFJ till journalister på plats i Gaza handlade om första hjälpen-kit för explosioner och batteripaket för att ladda utrustning. Ett särskilt akut behov med tanke på bristen på ström i Gaza. Tält och sovutrustning har också varit prioriterat.

Hjälpen finansieras framför allt av IFJ:s säkerhetsfond. Fonden startades 1992 och ger en hjälp till journalister runt om i världen som upplever hot och våld som ett resultat av det arbete de utför. Här kan du bidra. 

Journalister är måltavlor

Tim Dawson berättade på mötet om IFJ:s misstankar om att journalister blivit måltavlor i kriget. Att medvetet döda journalister är ett krigsbrott och IFJ kräver att detta ska utredas av internationella domstolen, ICJ. IFJ har i ett uttalande tillsammans med andra världsfack krävt att folkrätten ska respekteras. 

Krav att Israel skyddar journalister

I ett öppet brev riktat till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Yoav Gallant har IFJ:s ordförande Dominique Pradalié och generalsekreterare Anthony Bellanger krävt att Israel skyddar journalister i Gaza. 

Detta efter att Internationella domstolen ICJ i januari beordrade Israel att vidta alla åtgärder inom deras makt för att avstå från att döda civila palestinier i strid med folkmordskonventionen. Bland gruppen civila ingår journalister. 

Manifestation i Bryssel 5 februari

Sedan oktober har minst 100 journalister och mediearbetare dödats, med många andra skadade eller saknade. I Bryssel håller IFJ, vår europeiska journalistfederation EFJ, brysselavdelningen i National Union of Journalists NUJ och PJS en manifestation den 5 februari. Detta till minne av de journalister som dödats. 
 

Senast ändrad 5 februari 2024