EFJ och IFJ säger ja till upphovsrättsdirektivet

Publicerad 12 mars 2019

Det europeiska och det internationella journalistförbundet (EFJ och IFJ) uppmanar Europaparlamentet att anta ett upphovsrättsdirektiv som gynnar alla journalister.

EFJ och IFJ fortsätter gemensamt sitt arbete med att jobba fram förslag på förbättringar och förtydliganden i direktivet inför omröstningen om antagandet denna månad.

Det föreslagna direktivet innehåller viktiga bestämmelser för kultur- och mediebranschen och för författare. Det ger förlagsbranschen och journalisterna en del av de intäkter som deras arbete genererar på nätet (artikel 11), inför principen om lämplig och proportionell ersättning för upphovsmän (artikel 14), viktiga insynskrav, alternativa tvistemekanismer och möjligheten för författare att representeras av sina fackföreningar (artiklarna 14-16).

Det finns dock allvarliga farhågor kvar om risken för att journalister i vissa EU-medlemsstater helt och hållet kan berövas sin andel av intäkterna genom uppköpskontrakt. 

Läs mer här.

Senast ändrad 28 februari 2020