Foto: Journalistförbundet

Möten med partierna om PS-utredningen

Publicerad 30 januari 2024

Utredningen som ska föreslå en ny reglering av public service-bolagens verksamhet ska vara klar i april. Flera viktiga frågor utreds och vi i Journalistförbundet arbetar aktivt för att bidra till utredningen. 

Public service-bolagen är förutom att vara stora och viktiga arbetsgivare för Journalistförbundets medlemmar också en viktig garant för oberoende journalistik i Sverige. Vid Journalistförbundets senaste kongress 2021 antogs en motion om public service som innebär att förbundet under kongressperioden ska arbeta aktivt med att ”försvara public service i dess nuvarande form”.

Samtal med samtliga partier

Journalistförbundet har bjudit in samtliga partier till möten för att tydliggöra förbundets ståndpunkter i fråga om public service. Det handlar bland annat om att värna det breda uppdraget och att öka, i stället för att minska, oberoendet. 

En annan viktig fråga är finansieringen av public service-företagens verksamhet. Journalistförbundet krävde redan för ett år sedan att regeringen skulle se över finansieringen i syfte möjliggöra extra medelstilldelning till bolagen för att kunna möta kostnadsutvecklingen. Regeringen har dock valt att i stället fortsätta sänka public service-avgiften, vilket enligt Journalistförbundet är olyckligt.

Ta del av våra synpunkter 

Journalistförbundet har hittills haft möten med samtliga riksdagspartier utom Kristdemokraterna och ser fram emot fortsatta samtal med utredningen. På bilden ovan syns Journalistförbundets kanslichef Karin Linder och jurist Tove Carlén utanför Sveriges riksdag i Stockholm inför mötet med Moderaterna 30 januari 2024. 

I dokumentet nedan kan du läsa Journalistförbundets synpunkter till public service-utredningen. 
 

Senast ändrad 2 februari 2024