Foto: Journalistförbundet

Digitalt presskort lanseras i höst

Publicerad 15 september 2023

Journalistförbundets styrelse har beslutat att införa ett digitalt presskort, tillika medlemskort.
– Det kommer bli smidigare att skaffa ett presskort i Sverige, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

Journalistförbundets styrelse vill med beslutet att presskortet ska mer mer tillgängligt för medlemmar, oavsett var man bor i Sverige. Bostadsort ska inte längre vara avgörande. 

– I dag är det medlemmar som har långt att resa till närmsta presskortshandläggare. Det är inte bra. Med denna lösning kan medlemmar i stället få ett digitalt presskort direkt, oavsett var i Sverige man bor, säger Ulrika Hyllert. 

Presskort via eID från Freja

I oktober 2023 väntas den tekniska lösningen för Journalistförbundets digitala presskort vara klar. Presskorten tas fram tillsammans med företaget Freja – en statligt godkänd e-legitimation och ett digitalt ID-kort i mobilen som används för att verifiera din identitet.

Via Journalistförbundets hemsida kommer medlemmar kunna aktivera ett digitalt presskort, som sedan kan användas via Frejas app i mobiltelefon eller surfplatta. Det kommer även bli möjligt att logga in på Journalistförbundets hemsida med Freja eID, utöver dagens BankID. 

Samarbete med Svenska Fotografers Förbund

I arbetet med att erbjuda journalister och andra som arbetar i mediebranschen ett digitalt presskort har Journalistförbundet samarbetat med Svenska Fotografers Förbund, vars styrelse också fattat beslut om att införa digitala presskort. 

– Det känns fantastiskt att vi tillsammans med Svenska Fotografers Förbund snart kan erbjuda medlemmar ett digitalt presskort. Tillsammans kan vi stärka presskortets legitimitet och tyngd. Jag tror att fler aktörer i mediebranschen kommer att gå samma väg, säger Ulrika Hyllert. 

Nuvarande presskort fortsatt giltiga 

Journalistförbundet kommer under hösten fortsatt utfärda fysiska presskort. De fysiska presskorten kommer fram till kortets utgångsdatum vara giltiga som press- och medlemskort. På sikt kommer de digitala presskorten helt ersätta dagens fysiska presskort.

Det internationella presskortet som Journalistförbundet utfärdar på uppdrag av Internationella Journalistfederationen IFJ berörs inte av förändringen. Dessa kommer fortsatt utfärdas som fysiska presskort av personal på Journalistförbundets kansli.

Frågor och svar 

Varför inför Journalistförbundet ett digitala presskort?

Det finns flera anledningar. Främst vill vi med beslutet göra presskortet mer tillgängligt för dig som medlem. Det ska vara enkelt och säkert att skaffa ett presskort, oavsett var du bor. På sikt kommer det digitala presskortet helt ersätta dagens fysiska presskort.

Med dagens fysiska presskort behöver du som medlem först besöka en presskortshandläggare för en ansökan och sedan för att hämta ut ditt kort några veckor senare. Även om vi har över 50 presskortshandläggare i Sverige, så täcker vi inte alla orter. 

Ett digitalt presskort kan du välja att aktivera var du än bor i Sverige, och använda redan samma dag. 

Vi har även haft utmaningar med att utfärda fysiska presskort. Under pandemin 2020–2021 tvingades vi tidvis stänga presskortshandläggningen helt eller delvis. Hösten 2022 tvingades vi åter stänga all presskortshandläggning i tre månader på grund av materialbrist. Kostnaden för fysiska presskort har även ökat drastiskt. 

Vi ser att ett digitalt presskort kommer kunna vara säkrare och mer tillförlitligt. 

Hur kommer det digitala presskortet fungera? 

Som medlem i Journalistförbundet kommer du först behöva logga in på sjf.se för att aktivera ett digitalt presskort. Presskortet kommer sedan att synas i den kostnadsfria appen Freja på din mobiltelefon eller surfplatta. Du kommer kunna ha ditt digitala presskort på upp till tre av dina mobila enheter.

Kommer jag kunna använda det digitala presskortet på samma sätt som ett fysiskt presskort när jag är ute på jobb? 

Ja. Du kommer kunna visa upp ditt digitala presskort, precis som med dagens fysiska presskort.

Hur kommer det digitala presskortet se ut?

Vi arbetar tillsamammans med Freja att ta fram hur ett digitalt presskort ska se ut. Tillsammans med Svenska Fotografers Förbund arbetar vi för en layout som även ska kunna användas av andra aktörer som i dag endast erbjuder fysiska presskort. 

På det digitala presskortet kommer det finnas en bild på dig, samt uppgifter som namn och personnummer. Det kommer även finnas en qr-kod som kan användas för att verifiera att ditt digitala presskort är äkta och giltigt.

Är vi i Sverige först med att införa ett digitalt presskort? 

Nej. Journalistförbundet i Finland har sedan några år tillbaka ett digitalt presskort. 

Det finns även andra exempel där journalister idag behöver använda sig av digitala lösningar. Till exempel har journalister som ska arbeta i Ukraina behövt ansöka om en digital pressackreditering hos den ukrainska försvarsmakten. 

Kommer det internationella presskortet digitaliseras?

Nej. Vi kommer fortsätta utfärda fysiska internationella presskort på uppdrag av den internationella journalistfederationen IFJ. Behöver du ett internationellt presskort kan du läsa mer här.

När kommer Journalistförbundet sluta utfärda fysiska presskort?

Det är ännu inte bestämt, men någon gång senare under året. Först behöver de digitala presskorten finnas på plats, vilket kan ske i början av oktober 2023. 

Kan jag ansöka om ett nytt fysiskt presskort idag?

Ja. På vår hemsida hittar du våra presskortshandläggare, öppettider samt kontaktuppgifter. Läs mer här

Kommer mitt fysiska presskort fortfarande vara giltigt?

Ja. Vi kommer utgå från giltighetstiden på ditt fysiska presskort.   

Kan jag som har ett giltigt fysiskt presskort även ha ett digitalt presskort?

Ja. Även du som har ett fysiskt presskort kommer kunna aktivera ett digitalt presskort via förbundets hemsida.  

Hur många medlemmar har fysiska presskort idag från Journalistförbundet?

Drygt 2600 medlemmar har idag ett aktivt presskort. Det motsvarar 19 procent av förbundets totala medlemsantal.

Vad är Freja? 

Freja är en statligt godkänd e-legitimation och ett digitalt ID-kort i mobilen som används för att verifiera din identitet. Freja kan användas för identifiering och e-underskrifter online, fysisk identifiering i till exempel butiker och tjänstelegitimering. Appen Freja kan du ladda ner från App Store, Google Play eller AppGallery. 

Läs mer om Freja här

Kommer jag kunna logga in med Freja på sjf.se?

Ja. Senare i höst kommer du som medlem kunna välja om du vill logga in på sjf.se med BankID eller med Freja eID. Detta innebära att fler än idag kommer kunna ha möjlighet att logga in på vår hemsida. 

Med Freja eID kommer även du som saknar svenskt personnummer kunna få en e-legitimation och logga in på sjf.se. Till exempel om du har ett samordningsnummer eller inte är folkbokförd i Sverige. Du kan läsa mer om detta på Frejas hemsida.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Du kan mejla oss på Journalistförbundet på adressen fragelada@sjf.se om det gäller frågor som rör det nya digitala presskortet och hur det påverkar dig som medlem. 

Har du frågor om dagens fysiska presskort eller internationella presskort, hittar du kontaktuppgifter här.

Har du frågor som bäst bevaras av Freja, så kan du hitta kontaktuppgifter till Freja här.

Senast ändrad 20 september 2023