Foto: Tor Johnsson

Tack för 2022 och gott nytt 2023!

Publicerad 30 december 2022

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert blickar i sitt nyårsbrev tillbaka på det händelserika år som varit och ser fram emot det kommande årets utmaningar.

"2022 har varit ett stort nyhetsår, med bland annat kriget, natoprocessen, valet och revolutionen i Iran. Internationella och nationella omvälvande händelser som har påverkat var och en på olika sätt – och förstås även journalistiken. Journalistförbundets medlemmar har jobbat hårt under året som gått. Det har varit slitsamt för många, men ändå har ni hållit i. Gjort ert bästa för att rapportera, granska och spegla. Det är journalisternas uppgift i en demokrati, och nu mer än någonsin är det viktigt att vi finns här och håller fast vid det.

Solidaritet med kollegor i Ukraina

Många av er har också visat stor solidaritet med våra kollegor i Ukraina, på olika sätt. Genom vår insamlingsfond har vi hittills kunnat skänka 378 000 kronor. Tack alla som bidragit! Fonden är fortfarande öppen, så skicka gärna en swish om du har möjlighet.

Pengarna går till skyddsutrustning, powerbanks och kommunikationsutrustning för att journalister i Ukraina ska kunna fortsätta utföra sitt arbete. Pengarna ska även kunna användas av journalistförbunden i Ukraina i arbetet med att fortsatt stötta sina medlemmar lokalt, stötta oberoende medier i landet och att evakuera journalister ut från Ukraina.

Stå upp för demokratin

Det finns mycket att göra när det gäller att främja yttrandefrihet och ge goda förutsättningar för journalister att göra sitt jobb runt om i världen. Men även här hemma i Sverige behöver vi slå vakt om grundläggande värden och rättigheter. Från årsskiftet försämras till exempel källskyddet och meddelandefriheten i Sverige när utlandsspionerilagen träder i kraft. Den gör också journalisters arbete svårare. Vi i Journalistförbundet har riktat skarp kritik mot lagförslaget. Nu gick det tyvärr igenom, men vi kommer att fortsätta stå upp för demokratin och jobba för mer öppenhet och yttrandefrihet i samhället. Större kunskap om hur vi skyddar källor blir ännu viktigare.

Välkommet fokus på bättre villkor

Sist, men inte minst: För att journalister ska kunna göra ett bra jobb behöver de ha bra villkor. En journalist med en otrygg anställningsform och dåliga villkor har sämre förutsättningar för att granska på djupet, ta ut svängarna och jobba långsiktigt med väl genomarbetad journalistik. Därför är det oerhört glädjande att arbetsgivarna äntligen diskuterar vad de behöver göra för att vara attraktiva. Jag vill verkligen uppmana arbetsgivarna att prata ännu mer med Journalistförbundet, klubbar och och er medlemmar, vi har koll på vad som krävs. Det handlar om anställningsvillkor, arbetsmiljö, lön, trygghet och att inte behandlas som att man kan bytas ut när som helst. De delarna behöver arbetsgivarna fokusera mycket mer på om journalisterna ska vilja stanna i yrket och om journalistiken ska fortsätta locka unga. Att lyfta fram att vårt yrke är viktigt och spännande räcker inte.

Varje individ viktig för helheten

Trovärdig och fri journalistik är grundläggande för demokratin. Då måste goda villkor och ett bra arbetsliv för redaktionella medarbetare vara en självklarhet. Många av oss samarbetar och kompletterar varandra för att nå bästa möjliga resultat, andra arbetar bäst ensamma. Men vi ska aldrig ses som utbytbara – varje individ är viktig för helheten. Varje journalist förtjänar och behöver ha goda villkor och ett arbetsliv som tillåter en aktiv och rik fritid. Det kommer jag, och Journalistförbundet, fortsätta arbeta för 2023.

Jag vill härmed tacka alla medlemmar, förtroendevalda och samarbetsorganisationer som varit med oss under 2022, och önskar er alla ett gott nytt 2023. Tillsammans går vi starka in i det nya året!"

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet

Senast ändrad 30 december 2022