Tillfällig höjning av serviceavgifter

Publicerad 28 oktober 2022

Under oktober, november och december 2022 kommer frilansmedlemmar i förbundet tillfälligt betala en höjd serviceavgift. Detta berör endast dig som var medlem under årets fyra första månader och som då fakturerades en för låg serviceavgift.

På kongressen 2021 togs beslut om att höja medlemsavgifterna. Ändringen trädde i kraft per 1 januari 2022. Läs mer om det här.

Vilken medlemsavgift du som medlem ska betala beror på vilken lön eller inkomst du har. För förbundets frilansmedlemmar är avgiften uppdelad på en medlemsavgift och en serviceavgift. Serviceavgiften och momsen på avgiften är avdragsgill i frilansens verksamhet.

För låg serviceavgift togs ut

Under våren upptäcktes att medlemmar fakturerats en för låg serviceavgift under perioden januari-april 2022. Detta korrigerades framåt under våren 2022, vilket vi informerade om i maj. Läs mer om det här. Detta behöver dock även rättas till retroaktivt. Vi beklagar detta, men har tyvärr inte funnit någon möjlighet att göra på annat sätt.

Mellanskillnaden debiteras retroaktivt

Mellanskillnaden kommer därför att faktureras frilansmedlemmar som var medlemmar under perioden januari-april. För den gruppen kommer serviceavgiften bli något högre under det sista kvartalet i år.

Den extra summan det kommer att handla om ligger på 14-104 kronor per månad fram till årsskiftet. Det exakta antalet kronor bestäms utifrån hur många av de aktuella månaderna man varit medlem, samt vilken inkomst man tidigare registrerat. 

I januari 2023 återgår avgiften till en korrekt avgift utifrån kongressbeslutet 2021.

Information om ändrat belopp under oktober

Medlemmar som berörs av den tillfälliga höjningen kommer på olika sätt informeras i sambands med fakturering av serviceavgiften. Till exempel får du som betalar via autogiro ett meddelande om ändrat belopp både i samband med den tillfälliga höjningen och när den åter sänks igen i januari 2023.

Fakturor på Min sida

Du kan se alla dina fakturor och betalningsstatus inloggad med bankid på Min sida på sjf.se.

Senast ändrad 31 oktober 2022