Foto: Journalistförbundet

Rättelse av förbundets serviceavgift

Publicerad 25 maj 2022

I april upptäcktes att serviceavgiften som fakturerats förbundets frilansmedlemmar varit för låg under årets fyra första månader. Detta kommer rättas till på fakturan nu i maj. 

På kongressen i oktober 2021 beslutades om förändrade medlemsavgifter och ändrad fördelning av medlemsavgift och serviceavgift för förbundets frilansmedlemmar. De nya avgifterna började gälla från och med 1 januari 2022. 
 
I april 2022 upptäcktes på förbundskansliet att de serviceavgifter som fakturerats under perioden januari – april var lägre än beslutade belopp.
 
I faktureringen för maj har detta rättats och serviceavgiften överensstämmer nu med kongressbeslutet. Du kan se avgifterna för medlemskap här.
 

Senast ändrad 25 maj 2022