Foto: Journalistförbundet

Kongressbeslut: Avgiftsändringar från årsskiftet

Publicerad 24 januari 2022

Nu är det nytt år och det innebär att många beslut som fattades på höstens kongress träder i kraft. Här informerar vi särskilt om avgiftsändringarna. Flera avgifter höjs, och samtidigt sänks kostnaden för inkomstförsäkringen.

1 januari 2022 ändrades medlemsavgifterna till Journalistförbundet, efter beslut på kongressen i oktober 2021. Avgifterna för frilansar och anställda ska fortfarande anpassas efter inkomst, men vi går från fem steg till fyra. Flera avgifter höjs, och samtidigt sänks kostnaden för inkomstförsäkringen från 60 till 50 kronor per månad för personer som har en månadsinkomst över taket i a-kassan på 33 000 kronor. 

Anställda

 

 Månadsinkomst   Förbundsavgift 
          - 18000 kr  200 kr / mån
 18001 - 27000 kr  310 kr / mån
 27001 - 36000 kr  345 kr / mån
 36001 -   380 kr / mån

Frilansar

 

 Månadsinkomst 

 Förbundsavgift 

 Serviceavgift   Totalt* 
          - 18000 kr    85 kr / mån  164 kr / mån  200 kr / mån 
 18001 - 27000 kr  131 kr / mån  255 kr / mån  310 kr / mån 
 27001 - 36000 kr  146 kr / mån  284 kr / mån  345 kr / mån 
 36001 -   161 kr / mån  312 kr / mån  380 kr / mån 

*Förbundsavgift + serviceavgift - skatteavdrag = total kostnad

Frilansmedlemmar betalar förbundsavgift och serviceavgift enligt en särskild fördelningsmodell. Den bygger på att frilansmedlemmar och anställda medlemmar ska betala lika mycket utifrån avgiftstrappan. Frilansar betalar 34 procent av medlemsavgiften till förbundet och 66 procent av den totala medlemsavgiften som serviceavgift. Serviceavgiften är i sin helhet avdragsgill i frilansens näringsverksamhet. Skatteeffekten gör därmed att den totala avgift som en frilansmedlem betalar blir lika med den en anställd medlem betalar.

Studenter

Avgiften höjs från 250 kronor per 12 månader till 300 kronor. Fortfarande ingår presskort (värde 500 kronor) och prenumeration på Journalisten (ordinarie studentpris: 335 kronor/år).

Seniorer och passiva medlemmar

Avgiften höjs till 110 kronor per månad.

Frågor och svar om avgiftsändringarna

Klubb- och distriktsavgifter

Utöver medlemsavgiften tillkommer i vissa fall en avgift till din lokala klubb och till din riksklubb/intresseförening på mellan 0 till 30 kronor/månad vardera.

Premie för inkomstförsäkring

Är du medlem i en a-kassa omfattas du av vår inkomstförsäkring och betalar premie för den. Om din månadsinkomst är upp till och med 33000 kr är avgiften för inkomstförsäkringen 15 kr/mån. Är din inkomst 33001 kr eller mer har försäkringsavgiften sänkts från 60 kr/mån till 50 kr/mån. Läs mer här. 

Hedersmedlemmar

Från 1 januari 2022 är det inte möjligt att bli ny hedersmedlem, enligt ett kongressbeslut. Fram till nu har det inneburit att man efter 50 år som medlem inte längre behöver betala någon avgift alls till förbundet, men att man ändå får prenumerationen på Journalisten och presskortet. Redan befintliga hedersmedlemmar kvarstår.

Frågor och svar om avgiftsändringarna

Dina betalningar

Om du betalar via autogiro dras de nya avgifterna automatiskt, du behöver inte göra några förändringar. Även e-faktura och pappersfaktura justeras utifrån de nya medlemsavgifterna. 

Avgifter till Journalistförbundet betalas till bankgiro 5270-1604. Avgifter till Journalistförbundet Frilans betalas till bankgiro 5270-1786.

Vill du kontrollera eller ändra de inkomstuppgifter vi har registrerade för dig gör du det enklast på Min sida.

Senast ändrad 26 januari 2022